Klanttevredenheid cijfer

Klantbeoordeling
Autoverzekering

Autoschade

Autoverzekering: no-claim

Op deze pagina leggen wij u uit wanneer een autoschade invloed heeft op uw no-claim.

Schadevrije jaren

Schadevrije jaren bouwt u op gedurende de looptijd van uw verzekering. Voor elk verzekeringsjaar dat u geen schade claimt, krijgt u één schadevrij jaar. Hierdoor klimt u op de zogenoemde bonus-malusladder; die bepaalt de hoogte van uw no-claimkorting.

Wanneer verliest u schadevrije jaren?

U verliest schadevrije jaren als u:

 • zelf een schade veroorzaakt en uw verzekeraar moet een schadevergoeding aan de tegenpartij betalen
 • schade aan uw eigen auto of motor hebt door een schade die u zelf hebt veroorzaakt en u laat die schade door uw verzekeraar betalen
 • schade aan uw eigen auto of motor hebt door een onbekend gebleven dader en u laat die schade door uw verzekeraar betalen

U kunt ook besluiten dat u de schade zelf betaalt. Dat kunt u overwegen als de schade minder is dan de premie die u moet bijbetalen door de terugval.

Wanneer verliest u geen schadevrije jaren?

Een schade heeft geen invloed op de no-claim als wij de door ons betaalde schade volledig kunnen verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker. 
U verliest ook geen schadevrije jaren als de schade is ontstaan door één van de volgende oorzaken:

 • Brand;
 • Ontploffing en blikseminslag;
 • Breuk van autoruiten (niet ontstaan door botsing);
 • Storm, overstroming, hagel, aardbeving, vulkaanuitbarsting, lawine, vallende stenen, instorting of aardbeving;
 • Inbraak en/of diefstal, joyriding en verduistering;
 • Botsing met vogels of loslopende dieren, als de schade direct door die botsing zelf is ontstaan;
 • Aanrijding met een fietser of voetganger waarbij u geen enkele schuld hebt aan het gebeurde;
 • Relletjes;
 • Geraakt worden door (delen van) luchtvaartuigen of voorwerpen die daaruit vallen;
 • Schade die ontstaat als de auto voor transport onder de hoede is van een transportbedrijf.