Terugval schadevrije jaren vanaf 2016 overal gelijk

Claimt u een schade door uw schuld op uw autoverzekering, motorverzekering of camperverzekering? Dan verliest u schadevrije jaren, waardoor u meer premie gaat betalen. Tot voor kort was het aantal schadevrije jaren dat u verloor, per verzekeraar verschillend. Vanaf 1 januari 2016 is de terugval in schadevrije jaren overal gelijk.

Waarom deze maatregel?

Er zijn grote verschillen tussen de schadevrije-jaren-tabellen die verzekeraars hanteren, de trede waarop u begint, het aantal terugvaltreden bij schade en de maximale trede die u kunt bereiken. Daardoor werd het u als consument vaak moeilijk gemaakt om een goede keuze te maken bij het overstappen.
Verzekeraars hanteren nu allemaal dezelfde tabel om het aantal schadevrije jaren toe te kennen. Dit noemen we ‘zuivere schadevrije jaren’. Als u de verzekering opzegt, krijgt u dus bij elke verzekeraar tegen dezelfde voorwaarden hetzelfde aantal schadevrije jaren mee.

Wel mogen de verzekeraars tijdens de looptijd van uw verzekering nog steeds hun eigen tabel hanteren en voordelen bieden zoals extra tredes of korting. Die voordelen kunt u niet meenemen naar een andere verzekeraar.

Hoe werkt deze nieuwe tabel?

Schadevrije jaren opbouwen

Schadevrije jaren bouwt u op tijdens de looptijd van uw autoverzekering of motorverzekering. Als u in een verzekeringsjaar geen schade hebt geclaimd, krijgt u één schadevrij jaar erbij en stijgt u een trede op de schadevrije-jaren-tabel. U kunt maximaal 15 schadevrije jaren opbouwen.

Schadevrije jaren verliezen

Als u een schuldschade claimt, valt u terug op de schadevrije-jaren-tabel. Die terugval is standaard 5 jaar. De nieuwe tabel stopt bij 15 schadevrije jaren. Hebt u er meer, dan valt u altijd terug naar 10 schadevrije jaren. Hebt u minder dan 5 schadevrije jaren, dan kunt u bij terugval ook een negatief aantal schadevrije jaren krijgen. Dat noemen we ‘malus’. U kunt nooit minder dan -5 schadevrije jaren hebben.

Wanneer verliest u schadevrije jaren?

In het algemeen verliest u schadevrije jaren als de schade door uw schuld is ontstaan. U kunt ook besluiten dat u de schade zelf betaalt. Dat kunt u overwegen als de schade minder is dan de premie die u moet bijbetalen door de terugval.


Een voorbeeld

Stel u hebt 10 schadevrije jaren en u rijdt op een kruising een bromfiets aan die van rechts kwam. Uw verzekeraar moet de schade betalen. Op de tabel van uw verzekeraar valt u 6 tredes terug en komt u uit op 4 schadevrije jaren. Volgens de tabel die alle verzekeraars moeten gebruiken valt u maar 5 jaren terug. Bij opzegging krijgt u dan dus toch 5 ‘zuivere’ schadevrije jaren mee in plaats van de 4 die uw verzekeraar heeft berekend.

Hoe lang zijn schadevrije jaren geldig?

Als u een autoverzekering of motorverzekering opzegt, legt uw huidige verzekeraar uw schadevrije jaren vast in de database ‘Roydata’. Uw nieuwe verzekeraar vraagt uw schadevrije jaren daar op en zal uw nieuwe premie en korting daar op baseren. Bij de meeste verzekeraars vervallen uw schadevrije jaren als u 3 jaar na afgifte ervan geen autoverzekering of motorverzekering hebt gehad. Er zijn ook nog aanbieders die een termijn van 1 jaar hanteren. Let daarop bij het maken van uw keuze.

De nieuwe tabel waarmee de verzekeraars werken, vindt u terug in de polisvoorwaarden van de autoverzekering, motorverzekering en camperverzekering.