premie autoverzekering

Premies autoverzekering gaan omhoog

De premies voor autoverzekeringen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Uit recente nieuwsberichten blijkt dat een nieuwe WA-verzekering medio 2016 bijna 20% duurder is dan eind vorig jaar. Niet alleen de WA-premies gaan omhoog. Voor een beperkt-cascoverzekering betaalt u gemiddeld 15% meer. Een allriskverzekering is 9% in prijs verhoogd. IAK weet de premieverhoging ver onder dit gemiddelde te houden.

Waarom gaan de premies zo snel omhoog?

Er zijn drie factoren die aanleiding geven voor de stijging van de autopremies.

Veel concurrentie in de markt

Er is veel concurrentie in de markt voor autoverzekeringen. Aanbieders concurreren met goede voorwaarden en lage premies. Die marktwerking ging zelfs zo ver dat alle verzekeraars samen in 2014 300 miljoen meer aan schades hebben betaald dan ze aan premie hebben ontvangen, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Hogere schadebedragen

We zien een daling van het aantal schadegevallen, maar juist een sterke stijging van het schadebedrag per schadegeval.

 Jaar   Aantal autoschades   Gemiddeld schadebedrag 
 2010  1,9 miljoen  € 1.360,-
 2015  1,2 miljoen  € 1.900,-

De reparatiekosten stijgen vooral doordat een auto tegenwoordig voorzien is van allerlei apparatuur. Een achterbumper zit nu bijvoorbeeld vaak vol met sensoren of cameraatjes.

Toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor een stabiele verzekeringssector en maakt zich al langer zorgen over premies van autoverzekeringen. DNB wil daarom maatregelen, want verlies op autoverzekeringen kan het voortbestaan van een verzekeringsmaatschappij in gevaar brengen.

Wat doet IAK

Ook IAK komt er niet onderuit: binnenkort ontvangen onze verzekerden persoonlijk bericht over de nieuwe premies. Het goede nieuws is dat we erin zijn geslaagd om de verhoging ver onder het gemiddelde van de markt (20%) te houden. Uitgezonderd enkele collectiviteiten waarvoor speciale afspraken gelden, verhogen wij de premie met 6,7%.