Is schade door een drone verzekerd?

Drone

Een drone is een op afstand bestuurbaar vliegtuig, dus zonder piloot aan boord. Drones helpen brandweer en politie bij het in kaart brengen van een grote brand of ongeval en het zoeken naar vermiste personen. Ook brengen ze de natuur prachtig in beeld. Maar ze kunnen ook het luchtruim ontregelen of schade aanrichten. De afgelopen jaren is het aantal meldingen over incidenten met drones verdrievoudigd. Wat gebeurt er als uw drone schade aanricht? Is dat verzekerd?

Wetgeving voor hobby drones

Gebruikt u de drone privé? Dan moet u voldoen aan de Regeling modelvliegen. De belangrijkste regels zijn:
  • uw drone moet op veilige afstand van mensen, spoorlijnen, wegen, gebouwen en andere bouwwerken vliegen en alleen als er geen andere luchtvaartuigen in de buurt zijn.
  • binnen 3 kilometer van een ‘no fly zone’ en binnen een straal van 3 kilometer rondom een vliegveld zonder plaatselijke luchtverkeersleiding mag uw drone niet vliegen.
  • u mag niet hoger dan 120 meter vliegen.

Wat gaat er veranderen?

Nog dit jaar wil de staatssecretaris nieuwe regels opstellen voor het gebruik van drones. Een particuliere drone mag dan niet zwaarder zijn dan 4 kilogram. De maximale vlieghoogte wordt 50 meter, en ze mogen niet verder dan 100 meter horizontaal van de gebruiker vliegen. U moet de drone altijd kunnen zien, u mag hem niet in het donker laten vliegen én moet voorrang geven aan alle andere luchtvaartuigen. Meer informatie over de wetgeving vindt u op de website van de rijksoverheid.


Wetgeving voor zakelijke drones

Voor beroepsmatig gebruik moet u een vergunning hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport (NLT). De vergunning wordt afgegeven als de piloot een speciaal brevet heeft, de drone technisch in orde is en een noodscenario en vluchtplan beschikbaar is.


Is er verzekeringsdekking voor schade door drones?


Aansprakelijkheidsverzekering particulieren

De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen vergoeden schade door een drone. De drone valt in de categorie modelvliegtuig. Ook de aansprakelijkheidsverzekering van IAK biedt dekking voor schade door drones, maar alleen als de drone niet meer dan 20 kg weegt en hobbymatig gebruikt wordt.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt de schade niet.  
Als u een drone beroepsmatig gebruikt adviseren wij  u een aparte aansprakelijkheidsverzekering  af te sluiten. De minimale verzekerde som is 750.000 SDR. Dit bedrag is afhankelijk van het gewicht van de drone.

Is schade aan de drone zelf verzekerd? 

Een hobby drone is niet verzekerd op uw inboedelverzekering. Drones zijn luchtvaartuigen en horen net als motorrijtuigen niet bij de inboedel.

Als u de drone zakelijk gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie-, foto-, film- of landbouwwerkzaamheden, kunt u daarvoor een droneverzekering afsluiten. Dan is schade aan de drone zelf verzekerd tijdens beroepsmatig gebruik.

Wij houden u op de hoogte

Binnenkort komt de overheid met strengere regels voor het vliegen met drones. We houden u op de hoogte. Ook start er een campagne met als doel het aantal incidenten met recreatieve drones terug te dringen.

Meer weten over de aansprakelijkheidsverzekering als particulier?
Neem contact op met onze klantenservice via (040) 261 18 21.

Meer weten over drones en zakelijk gebruik? 
Bel (040) 261 19 00. Onze adviseurs staan u graag te woord.