Mijn IAK auto

Doe het zelf met Mijn IAK

Uw Voordelen
  • Uw polis bekijken
  • Uw polis wijzigen
  • Een schade melden

Ga naar Mijn IAK

De aansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen claims van anderen

Een ander schade toebrengen is zo gebeurd en de kosten kunnen hoog oplopen. Uw hond springt een voorbijganger omver, uw kind stoot een laptop van tafel bij de buren, uw winkelwagentje rolt tegen een geparkeerde auto. Onze aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als u of uw gezinslid per ongeluk schade of letsel toebrengt aan anderen. Als u tenminste aansprakelijk bent voor wat er is gebeurd.

Deze verzekering is onderdeel van het IAK Privé Pakket.


Bereken uw premie

Voordelen aansprakelijkheidsverzekering

  • Vriendendienst meeverzekerd
  • Uitwonende studerende kinderen gratis meeverzekerd
  • Pakketkorting tot 12,5%.
Meer informatie over deze voordelen

Hier leest u welke keuzes u kunt maken, zodat de dekking bij uw situatie past. Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent? Bekijk dan de polisvoorwaarden. Deze vindt u onder Downloads.

Verzekerde gezinssamenstelling

U kunt de aansprakelijkheidsverzekering voor uzelf afsluiten, als u alleen woont. Bestaat uw huishouding uit meerdere personen? Dan geldt de dekking voor uzelf, uw partner, thuiswonende en voor stage of studie uitwonende kinderen. Ook bij u inwonende (groot)ouders zijn meeverzekerd, en logés en huispersoneel.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag van onze aansprakelijkheidsverzekering is € 2.500.000,-. Dat bedrag is in bijna alle gevallen voldoende. Reist u wel eens naar Noord-Amerika of Canada? Neem dan contact op met onze klantenservice voor een advies op maat.

Eigen risico

Voor iedere schade geldt een eigen risico van € 50,-. Bent u aansprakelijk voor een schade die minder kost dan € 50,-? Dan kunt u dat het beste zelf regelen met de betrokkene.

Jagersrisico

Als u jager bent, dan bent u verplicht om het jagersrisico op uw aansprakelijkheidsverzekering mee te verzekeren. De naam en geboortedatum van de verzekeringnemer komen op het polisblad. De schade die u - als jager - tijdens de jacht in Nederland toebrengt aan anderen is dan verzekerd.

Verhuur van woonruimte

Verhuur van woonruimte valt niet onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. U kunt de aansprakelijkheid als verhuurder wel meeverzekeren tot een herbouwwaarde van € 250.000,- voor maximaal drie panden.

Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering
IAK Privé Pakket

Verzekeringskaart

Verzekeringskaarten geven u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van de verzekering. Het gaat daarbij niet alleen om wat er wél vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen. Het is een eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden.

Verzekeringskaart Aansprakelijkheidsverzekering 

Kinderen die bij ex-partner wonen ook verzekeren

Hebt u kinderen en staan die ingeschreven op het adres van uw ex-partner? U en uw ex-partner moeten dan toch beiden een aansprakelijkheidsverzekering gezin sluiten. U bent namelijk altijd risico-aansprakelijk voor uw kinderen, ook als u ze niet onder uw hoede hebt.

Verhuur van woonruimte ook meeverzekeren op rechtsbijstandverzekering

Als u woonruimte verhuurt, kunt u de aansprakelijkheid daarvoor meeverzekeren. Dan hebt u dekking voor schade waarvoor u als huiseigenaar risico-aansprakelijk bent, bijvoorbeeld als uw huurder schade lijdt door een gebrek van het pand.

Deze verhuuractiviteiten kunt u ook op de rechtsbijstandverzekering meeverzekeren. Zo zorgt u dat u dekking hebt voor conflicten met huurders over de huurovereenkomst.

Meer informatie over de rechtsbijstandverzekering.

Kan ik mijn partner of kinderen aansprakelijk stellen voor mijn schade?

Wat is opzicht?

Is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Mijn zoon/dochter gaat op zichzelf wonen. Is hij/zij dan nog verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Is schade die ik tijdens mijn werk veroorzaak, ook verzekerd?

Meer veelgestelde vragen