Veelgestelde vragen

Gecontracteerde zorg

Wat is gecontracteerde zorg?

Verzekeraars sluiten contracten met een groot aantal zorgverleners en instellingen. Daarin leggen zij afspraken vast over onder andere de kwaliteit en de kosten voor zorg.

Kan ik ook rechtstreeks een zorgverlener opzoeken?

De zorgverzekeraars waar wij mee samenwerken, hebben niet altijd dezelfde gecontracteerde zorgverleners en instellingen. Om misverstanden te voorkomen, willen we graag dat u eerst uw collectiviteit kiest zodat we u de juiste zorgzoeker kunnen presenteren.

Hebt u een IAK Zorgverzekering? Als u zeker weet wie de verzekeraar is, kunt u rechtstreeks naar de zorgzoeker:


Hebt u een polis van CZ, Menzis, ONVZ, VGZ of Zilveren Kruis? Selecteer dan eerst uw collectiviteit (of kies 'Ik heb geen collectiviteit'). We tonen u dan de informatie van uw verzekeraar.

Wat is een omzetplafond?

Ieder jaar spreken verzekeraars met de door hun gecontracteerde zorgverleners voor bepaalde zorgsoorten af hoeveel budget zij krijgen om zorg te verlenen. Ofwel: hoeveel zorg de zorgverleners in totaal per jaar mogen declareren voor alle verzekerden van één maatschappij.

Door omzetplafonds in te stellen wil men de groei van de zorgkosten in Nederland in de hand houden en zorgverleners stimuleren om de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zo is voldoende aanbod van verschillende partijen gegarandeerd en blijft zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Voor welke zorgsoorten gelden omzetplafonds?

Omzetplafonds worden onder andere afgesproken met ziekenhuizen, GGZ-zorgverleners en wijkverpleegkundige zorgverleners.