Veelgestelde vragen

Kostenoverzicht

Wat wordt er bedoeld met verbruikt eigen risico?

U krijgt inzage in de status van uw eigen risico als u inlogt op Mijn Omgeving. Kies bij ‘Uw Zorgzaken’ voor ‘Uw Zorgkosten’. Daar ziet u het totaal van uw eigen risico, welk deel u al hebt verbruikt en hoeveel er nog resteert. Het verbruik toont standaard de gegevens van het lopende jaar en is gebaseerd op declaraties die uzelf of uw zorgverlener indient (het kan voorkomen dat uw eigen risico verbruik al wel is bijgewerkt in het overzicht op de website, terwijl u de rekening daarvan nog niet hebt ontvangen). U kunt de gegevens terugzien tot 2012, door zelf het gewenste jaartal te selecteren. Meer informatie is ook te lezen in de Handleiding Mijn zorgkosten.

Hoe actueel zijn de gegevens van het zorgkostenoverzicht?

De gegevens van uw zorgkostenoverzicht worden dagelijks bijgewerkt. Uw declaratie is een dag na verwerking zichtbaar in het zorgkostenoverzicht.

Waar vind ik een overzicht van mijn gemaakte zorgkosten?

Voor uw zorgkostenoverzicht logt u in op Mijn Omgeving. Kies bij ‘Uw Zorgzaken’ voor ‘Uw Zorgkosten’. In dit overzicht kunt u detailgegevens inzien, verschillende selecties maken en vervolgens uw overzicht afdrukken of opslaan als PDF. Dit kan handig zijn bij uw belastingaangifte, omdat sommige zorgkosten aftrekbaar zijn. Lees op de website van de Belastingdienst om welke kosten het gaat en hoe u de aftrek berekent. Voor meer informatie over uw zorgkosten bekijkt u de Handleiding Mijn zorgkosten.

Waarom worden kosten voor de huisarts berekend terwijl ik er niet geweest ben?

De huisarts ontvangt per ingeschreven patiënt een inschrijftarief. Deze kosten mogen per kwartaal gedeclareerd worden zonder dat u aanspraak heeft gemaakt op huisartsenzorg. Als u wel bij de huisarts bent geweest, brengt uw huisarts een consulttarief in rekening. Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico van de basisverzekering.

Wat kan ik doen als de zorg onjuist gedeclareerd is door mijn zorgverlener?

Als de declaratie van uw zorgverlener niet correct is, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverlener. De zorgverlener neemt vervolgens contact met ons op om de onjuiste declaratie bij ons te corrigeren.

Waarom kan ik van mijn meeverzekerde kinderen boven de 15 jaar de detailgegevens van hun declaraties niet inzien?

Als een verzekerde ouder is dan 15 jaar mogen detailgegevens van zorgkosten volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de gedragscode van zorgverzekeraars uitsluitend beschikbaar zijn voor de verzekerde zelf. Daarom is het ook nodig om een extra controlestap te doorlopen voordat de detailgegevens zijn in te zien. De medeverzekerde boven de 15 jaar kan met ons contact opnemen via (040) 261 18 88 om een eigen inlogaccount aan te vragen. Omdat het om een persoonsgebonden account gaat, is het noodzakelijk dat uw kind dit zelf aanvraagt.