Veelgestelde vragen

Kostenoverzicht

Waarom wordt het zorgkostenoverzicht verstrekt?

De overheid heeft bepaald dat iedere zorgverzekerde inzage dient te hebben in zijn zorgkosten. Dit biedt meer transparantie in uw zorgkosten en geeft u de mogelijkheid eventuele fouten in declaraties te signaleren.

Wat wordt er bedoeld met verbruikt eigen risico?

In het overzicht ziet u uw totaal aan eigen risico per jaar, wat u reeds verbruikt hebt en wat er nog resteert. Het kan zijn dat het verbruikte eigen risico nog bij u in rekening moet worden gebracht. Hierover ontvangt u binnenkort op de gebruikelijke wijze een nota.

Hoe komt het dat de totale kosten in het kostenoverzicht hoger zijn dan het wettelijk verplicht eigen risico?

U hebt bij het afsluiten van uw verzekering een vrijwillig eigen risico gekozen. Daardoor is uw totaalbedrag aan eigen risico groter. Lees hier meer over het eigen risico.

Hoe actueel zijn de gegevens van het zorgkostenoverzicht?

De gegevens die u te zien krijgt zijn dagvers. Een dag nadat uw nota is afgehandeld in ons systeem is deze zichtbaar in het zorgkostenoverzicht.

Moet ik deze kosten betalen? Ontvang ik nog een acceptgiro?

Het overzicht is informatief. Het is mogelijk dat op het overzicht kosten staan vermeld, die u nog moet betalen. Als dit zo is, ontvangt u hierover nog een apart bericht.

Hoe kom ik aan een overzicht van gemaakte zorgkosten?

Zorgkosten die IAK niet vergoed heeft, kunt u mogelijk aftrekken van de belasting. Met het printer icoontje kunt u voor het geselecteerde thema en data uw zorgkostenoverzicht opslaan en/of uitprinten. Het zorgkostenoverzicht kunt u vinden in Mijn IAK. 

Wat moet ik doen als de zorg onjuist is gedeclareerd door mijn zorgverlener?

Is de declaratie van uw zorgverlener niet correct, dan kan u contact opnemen met uw zorgverlener. De zorgverlener kan dit dan bij ons corrigeren.

Waarom worden bepaalde zorgkosten niet vergoed?

Sommige zorgkosten worden gedeeltelijk of in zijn geheel niet vergoed. Reden hiervoor kunnen zijn:

  • Er geldt een eigen bijdrage voor de behandeling en/of middel.
  • Het bedrag van de gedeclareerde kosten wordt verrekend met het eigen risico. Meer informatie over het eigen risico leest u hier.
  • De zorgkosten komen volgens de voorwaarden van uw verzekering niet voor vergoeding in aanmerking. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw zorgverzekering.

Waarom staat mijn meest recent ingestuurde nota niet bovenaan in het zorgkostenoverzicht?

Het overzicht wordt gesorteerd op ingangsdatum van uw behandeling. U kunt uw nota terugvinden door gebruik te maken van de verschillende filtermogelijkheden zoals de filters datum behandeling en behandeling soort.

Voor meer informatie zie ook de handleiding ‘Mijn Zorgkosten’, kopje sorteren.

Kan ik het kostenoverzicht ook op papier ontvangen?

IAK heeft er bewust voor gekozen het overzicht digitaal beschikbaar te stellen. Als u een papieren danwel digitale versie wilt hebben kunt u deze zelf aanmaken. Met het printer icoontje ‘afdrukken’ kunt u voor het geselecteerde thema en data uw zorgkostenoverzicht zowel printen als opslaan.

Tot hoever kan ik terugkijken in mijn zorgkostenoverzicht?

In het overzicht worden de declaraties met een behandeldatum van 2012 of later getoond.

Waarom kan ik van mijn meeverzekerde kinderen boven de 15 jaar de detailgegevens van hun declaraties niet inzien?

In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de gedragscode van zorgverzekeraars worden de detailgegevens van zorgkosten uitsluitend beschikbaar gesteld aan de verzekerde zelf, indien deze ouder is dan 15 jaar. Daarom moet u - voordat de detailgegevens worden getoond - een extra controlestap doorlopen. De medeverzekerde boven de 15 jaar kan met ons contact opnemen via (040) 261 18 88 om een eigen inlogaccount aan te vragen.

Waarom is er een extra controle stap als ik de detailgegevens van mijn declaraties wil inzien?

In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de gedragscode van zorgverzekeraars worden de detailgegevens van zorgkosten uitsluitend beschikbaar gesteld aan de verzekerde zelf, indien deze ouder is dan 15 jaar. Daarom moet u - voordat de detailgegevens worden getoond - een extra controlestap doorlopen.

Maakt u gebruik van de IAK app? Dan krijgt u een push bericht via uw mobiel, na acceptatie kunt u de detailgegevens inzien. Maakt u geen gebruik van de IAK app? Dan krijgt u een SMS-bericht met daarin een code. Deze code moet u invullen om toegang te krijgen tot de detailgegevens. Voor iedere inlogsessie moet u opnieuw deze extra controlestap doorlopen.

Ik wil de detailgegevens van mijn declaratie inkijken, maar mijn telefoonnummer is veranderd. Wat moet ik doen om de SMS te ontvangen?

Op de webpagina ‘Mijn zorgkosten’, onder ‘Mijn login-gegevens: Overzicht’ kunt u uw persoonsgegevens wijzigen.

Ik wil inloggen met de sms-code, maar deze werkt niet. Wat moet ik doen?

Het is mogelijk dat de sms-code niet goed is ingevuld. Let bij het invullen van de sms-code erop dat wij enkel zes cijfers vragen.

Wat kost het gebruik van de sms-functie?

Het gebruik van de sms-functie is gratis.