Veelgestelde vragen

18 jaar

Mijn kind wordt binnenkort 18 jaar. Heeft dit gevolgen voor mijn polis?

Op de eerste van de maand ná de 18de verjaardag, wordt uw zoon of dochter premieplichtig. Vanaf die datum zal er automatisch premie berekend worden voor de basis- en aanvullende verzekeringen van uw zoon of dochter. Het is mogelijk om de verzekeringen van uw zoon of dochter te wijzigen, maar dit hoeft niet.

Kan mijn kind zijn of haar eigen polis krijgen?

Het is mogelijk om de verzekeringen van uw zoon of dochter onder te brengen op een individuele polis. Uw zoon of dochter wordt dan verantwoordelijk voor deze polis en de betaling van de premies. Het kan zijn dat de premies hierdoor zullen stijgen, aangezien de polis niet meer onder het eventuele collectieve contract van uw werkgever zal vallen. Wij zullen uw zoon of dochter in ieder geval een aantrekkelijk nieuw aanbod doen. De wijziging kunt u doorgeven aan onze polisadministratie (zie het kopje Wijzigingen doorgeven onderaan deze pagina).

Kan mijn kind zijn of haar eigen premies gaan betalen?

Ja, dat is mogelijk, maar alleen indien de verzekeringen van uw zoon of dochter op een individuele polis worden ondergebracht.

Mijn kind gaat op een ander adres wonen. Heeft dit gevolgen voor mijn polis?

Nee, uw kind mag tot het 30ste levensjaar op uw polis verzekerd blijven, ongeacht zijn of haar woonadres.

Mijn kind wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Hoe kan ik hem of haar uitschrijven?

De meest eenvoudige manier is om bij het aanvragen van de nieuwe verzekering gebruik te maken van de opzegservice. Dit moet bij de nieuwe verzekeraar aangevraagd worden en vóór de eerste van de maand na de 18de verjaardag. De nieuwe verzekeraar zal dan de uitschrijving bij Aon regelen. Het is ook mogelijk om de uitschrijving direct bij ons door te geven. U geeft dit dan door bij onze polisadministratie.

Moet mijn kind nu voor tandartskosten verzekerd worden?

Dit moet niet, maar mag wel. De basisverzekering vergoedt reguliere tandartskosten voor verzekerden tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar worden tandartskosten alleen vergoed als daar dekking voor is vanuit een aanvullende (tandarts)verzekering.

Wijzigingen doorgeven

Alle wijzigingen voor uw 18-jarige zoon of dochter gaan in per de eerste van de maand na de 18de verjaardag. Deze wijzigingen kunnen uiterlijk tot en met 1 kalendermaand na de 18de verjaardag doorgegeven worden. Bijvoorbeeld: uw dochter wordt in augustus 18 jaar. U kunt dan uiterlijk tot en met 30 september de wijziging(en) doorgeven.

U kunt online de wijzigingen doorgeven. Druk hiervoor op de knop "Verzekering wijzigen". Online wijzigen is mogelijk in de maand dat uw kind 18 jaar wordt, de maand daarvoor en de maand daarna. Na deze periode is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te geven. Vóór deze periode kunt u de wijzigingen schriftelijk doorgeven aan onze polisadministratie onder vermelding van "Wijziging 18 jaar". Dit kan per email naar PolisadministratieZorg@aon.nl, of u stuurt een brief naar:

Aon Verzekeringen C.V.
T.a.v. Polisadministratie Zorg
Postbus 5600
Eindhoven