Veelgestelde vragen

Recreatiewoning

Ik heb een eigen huis, wat valt er dan onder de inboedel- en opstalverzekering?

Onder de woonhuisverzekering valt:
  • het woonhuis zelf.
  • alles wat volgens algemene begrippen deel uitmaakt van uw woonhuis.
  • elke andere zaak die zodanig met uw woonhuis is verbonden dat het er niet van kan worden verwijderd zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan uw woonhuis of aan die andere zaak.

Onder de inboedelverzekering valt:

  • alle roerende zaken behorende tot uw huishouding.
  • elke andere zaak behorende tot uw huishouding die geen deel uitmaakt van het gebouw, maar die zodanig aan uw huis verbonden is dat het niet ervan kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis ontstaat aan uw huis of die andere zaak.

Hoe hoog is het eigen risico?

In geval van stormschade aan de recreatiewoning is een eigen risico van € 100,= van toepassing.

Valt glas onder de dekking?

Afhankelijk van uw dekking is glasschade wel of niet verzekerd.

Keuze dekking recreatiewoningverzekering

Beperkt

De woning is verzekerd tegen brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak en diefstal van de meeverzekerde inboedel. Diefstal van inboedel is alleen verzekerd als sloten, ramen of afsluitingen van de woning zijn opengebroken.

Uitgebreid

Naast de gevaren die verzekerd zijn op de beperkte dekking is de woning ook verzekerd tegen vandalisme, aanrijding, schade door onvoorzien binnengedrongen neerslag door lekkage of overlopen van dak- en dakgoten, en voor waterschade door leidinglekkage.

Alle gevaren

Naast de gevaren die verzekerd zijn op de beperkte en uitgebreide dekking bent u bovendien verzekerd tegen iedere andere plotselinge onvoorziene gebeurtenis. Bij deze dekking is ook breuk van ruiten in ramen, deuren, windschermen en balkon- en terreinafscheidingen van het vakantiehuis meeverzekerd.

Eigen risico

Voor schade door gebeurtenissen die onder de dekking Beperkt en Alle gevaren zijn verzekerd geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Bij stormschade betaalt u een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Voor welke waarde is een recreatiewoning verzekerd?

De eerste tien jaar voor de aankoopwaarde/nieuwwaarde. Recreatiewoningen, ouder dan tien jaar, zijn verzekerd tegen de dagwaarde. Hier is geen waardemeter of rekenhulp voor, u moet dit zelf inschatten. Het draait om de bouwkosten van de recreatiewoning, dus de aanschafwaarde minus de grondprijs is een goede leidraad.

Wat valt er onder een Recreatiewoning?

De in de polis omschreven recreatiewoning, met fundering en vast gemonteerde toebehoren, in en aan de recreatiewoning, zonnepanelen en terreinafscheidingen.