Veelgestelde vragen

Schadevrije jaren en bonus malus

Ik rijd in een leaseauto, die op naam van mijn werkgever staat. Bouw ik dan schadevrije jaren op?

Nee, alleen als de auto/motor op uw naam staat bouwt u schadevrije jaren op. U kunt wel bij de leasemaatschappij een leaseverklaring opvragen waarop staat hoe lang u schadevrij hebt gereden. Meestal accepteren verzekeraars die wel. Het leidt echter niet tot recht op zuivere schadevrije jaren.

Ik heb negatieve schadevrije jaren. Hoe kan dat?

Omdat u op de bonus-/malusladder kunt dalen, kunt u ook 'in de min' komen te staan. We noemen dit 'malus'. Hiervoor zijn twee redenen:

  • U claimt per jaar meerdere schades die door uw schuld, door vandalisme of een onbekende tegenpartij zijn ontstaan.
  • U hebt pas enkele schadevrije jaren en claimt dan één schuldschade.

Hoe toon ik mijn schadevrije jaren aan als ik overstap naar een andere verzekeraar?

De oude verzekeraar registreert bij het beëindigen van een auto- of motorverzekering uw 'zuivere' schadevrije jaren in Roy-data. Ook krijgt u schriftelijk bewijs waarin staat hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd. Sluit u een (nieuwe) autoverzekering af, dan zal de nieuwe verzekeraar uw schadevrije jaren in Roy-data opzoeken.

Hoe bouw ik schadevrije jaren op?

Als u een auto- of motorverzekering afsluit, wordt u ingeschaald op een basistrede. Deze trede is afhankelijk van uw leeftijd. U bouwt schadevrije jaren op tijdens de periode dat de verzekering loopt. U krijgt dan jaarlijks een trede erbij. Schadevrije jaren bouwt u per verzekering op. Als u overstapt, kunt u de schadevrije jaren overbrengen naar de andere verzekeraar, zodat u daar ook bonus-/maluskorting krijgt.

Gelden schadevrije jaren ook voor een tweede auto- of motorverzekering?

Op iedere nieuwe auto- of motorverzekering bouwt u apart schadevrije jaren op. Gaat u een tweede auto of motor kopen? Dan kunt u op onderstaande voorwaarden profiteren van dezelfde no-claimkorting als op uw eerste auto/motor. De voorwaarden zijn:

  • Het kenteken staat op uw naam of op die van uw partner waarmee u samenwoont.
  • U bent/uw partner is de regelmatige bestuurder.
  • De regelmatige bestuurder is 24 jaar of ouder.
  • De cataloguswaarde van uw tweede auto/motor is niet meer dan € 75.000.
  • U en uw partner hebben beiden de afgelopen 24 maanden geen vergoeding voor schuldschades, vandalismeschades of schades door een onbekende tegenpartij gevraagd.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een nieuwe auto- of motorverzekering?

Let niet alleen op de hoogte van de premie, maar ook op de polisvoorwaarden en de lengte van de bonus-/malusladder.Hebt u veel schadevrije jaren? Dan is een lange ladder gunstiger dan wanneer u weinig schadevrije jaren hebt. Let er bij het overstappen bovendien op dat u op het 'juiste' moment overstapt, zodat u geen schadevrij jaar misloopt. Tegenwoordig zijn verzekeringen dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Als u bijvoorbeeld met uw auto- of motorverzekering op 1 augustus 2014 overstapt terwijl u per 1 september 2014 een schadevrij jaar bij zou krijgen, zou u een maandje kunnen wachten.

Wat zijn schadevrije jaren?

Zolang u geen schade claimt, bouwt u tijdens de looptijd van de verzekering, per auto/motor, schadevrije jaren op. Bij IAK vindt dit altijd plaats per de jaarlijkse verlengingsdatum van uw polis. Als u schadevrije jaren opbouwt, stijgt u jaarlijks op de bonus-/malusladder. Voor elk schadevrij jaar stijgt u één trede op die ladder. De korting kan oplopen tot 75 procent. De maximale te behalen trede is trede 20.

En een werkgeversverklaring; kan ik daarmee ook schadevrije jaren aantonen?

Rijdt u in een auto van uw werkgever, dan kunt u een werkgeversverklaring vragen, maar deze wordt zelden geaccepteerd. Vraag uw werkgever liever om een verklaring van de betreffende verzekeraar. U moet dan wel de enige bestuurder zijn geweest van het voertuig. Overigens bepaalt de verzekeraar zelf of hij de werkgeversverklaring accepteert.

Wat hebben verzekeraars met elkaar afgesproken over de no-claimregeling?

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Verzekeraars moeten vanaf 1 januari 2014 hun verzekerden jaarlijks een overzicht van het zuivere aantal schadevrije jaren toesturen. Dat doen ze dan nog wel aan de hand van hun eigen bonus-malusladder (daarin kunnen per verzekeraar grote verschillen zitten).
  • Daarnaast moeten ze gegevens over uw schadevrije jaren sneller en beter aanleveren in Roy-data.
  • Vanaf 1 januari 2016 moeten ze voor het vaststellen van uw schadevrije jaren in Roy-data een zelfde eenvoudige terugvaltabel hanteren. Dan pas krijgt u in gelijke situaties bij iedere verzekeraar hetzelfde aantal zuivere schadevrije jaren mee; er is dan geen sprake van willekeur.

Hanteren alle verzekeraars dezelfde bonus-/malusladder?

Nee, die bonus-/malusladders zijn heel verschillend. Bonus-/malusladders kunnen verschillen in treden en korting.

Hoe lang zijn mijn schadevrije jaren geldig?

Zodra u een auto- of motorverzekering beëindigt, zijn uw schadevrije jaren beperkt geldig. Bij Aon zijn uw schadevrije jaren drie jaar 'houdbaar'.

Krijg ik bij iedere verzekeraar dezelfde instapkorting?

Nee, iedere verzekeraar hanteert eigen regels voor de inschaling van de bonus-/malus. De instapkorting kan dus bij iedere verzekeraar anders zijn.

Wat is een no-claimbeschermer?

Met een no-claimbeschermer of bonusbeschermingsverzekering behoudt u de no-claimkorting als u één schuldschade claimt. Wel valt u altijd in schadevrije jaren terug. Als u overstapt naar een andere maatschappij, houdt de nieuwe verzekeraar geen rekening met die no-claimbescherming. Uw premie wordt op basis van het zuivere aantal schadevrije jaren bepaald. Bij Aon kunt u de bonusbeschermingsverzekering niet meer afsluiten.

Wie houdt mijn schadevrije jaren bij?

Alle verzekeraars registreren het aantal 'zuivere' schadevrije jaren in een centrale elektronische database: Roy-data. Stapt u over? Dan registreert de 'oude' verzekeraar het aantal zuivere schadevrije jaren in Roy-data. De nieuwe verzekeraar zal uw schadevrije jaren opvragen en overnemen.

Kan ik mijn schadevrije jaren overdragen?

Uw schadevrije jaren worden automatisch geregistreerd in Roydata op naam van de hoofdverzekerde. Door middel van een afstandsverklaring schadevrije jaren kunt u deze overdragen aan de regelmatige bestuurder, bijvoorbeeld uw partner. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u, neem daarvoor contact met ons op.  

Hoe verlies ik schadevrije jaren?

Als u een schade claimt die door uw schuld, door vandalisme of een onbekende tegenpartij is ontstaan, verliest u gemiddeld vier tot zes schadevrije jaren, waardoor u minder no-claimkorting krijgt. Kunnen we de schade verhalen op een schuldige derde, dan valt u niet terug op de bonus-/malusladder. Ook verliest u geen schadevrije jaren als de schade het gevolg is van bijvoorbeeld brand of een ruitbreuk.

Hoe ver val ik terug bij de maximale trede als ik in een jaar meer dan één schuldschade claim?

Hoeveel treden u terugvalt bij schade staat beschreven in de bonus-malustabel in de polisvoorwaarden. De hoogte van de schade is hierbij niet belangrijk.

Bij één schade:
Als u op trede 20 staat krijgt u bij Aon 75% korting. U valt terug naar trede 14, ook 75% korting.

Bij twee schades:
Als u op trede 20 staat krijgt u bij Aon 75% korting. Als u twee schades in een jaar hebt, valt u terug naar trede 8. Hierdoor verliest u ook de opgebouwde schadevrije jaren van de jaren nadat u op trede 20 terecht kwam. U was ingeschaald op trede 6 toen de verzekering inging. In dit voorbeeld houdt u twee schadevrije jaren over (8 min 6).