Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is het IAK Privé Pakket?

Het merk IAK had alle belangrijke schadeverzekeringen samengebracht in één pakketverzekering: het IAK Privé Pakket. Alles overzichtelijk op één polis, verdeeld in vier categorieën. De producten van IAK worden niet meer aangepast aan de actualiteit. De verzekeringen van Aon hebben bovendien scherpe premies en uitgebreide moderne dekkingen.

Het IAK Privé Pakket wordt binnenkort aangepast. Dat heeft gevolgen voor uw verzekeringen en de pakketkorting. Vanaf oktober 2022 kunt u het pakket niet meer uitbreiden met nieuwe verzekeringen. Uw kortingspercentage kan daardoor niet meer hoger worden. De pakketkorting die u tot nu toe heeft opgebouwd, ziet u niet meer terug op uw polis maar u behoudt het voordeel wel.

Op welke manier kan ik de premie betalen en aanpassen?

U betaalt de verzekeringspremie vooruit, uiterlijk op de premievervaldatum. Deze datum vindt u op de acceptgiro of op de factuur. Bij automatische incasso stellen wij u op de hoogte van het bedrag dat wij iedere periode van uw rekening afschrijven.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze pagina Uw verzekering betalen.

Wat gebeurt er als ik de premie niet op tijd betaal?

Uiteraard kan het wel eens gebeuren dat een factuur aan uw aandacht is ontsnapt of dat er onvoldoende saldo op uw rekening staat. Wij sturen u altijd een herinnering gevolgd door een aanmaning als u uw premie niet op tijd betaalt. Als betaling uitblijft, vervalt de dekking van uw verzekering.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze pagina Uw verzekering betalen.

Wat kan ik doen als ik problemen heb met het betalen van de premie?

Zoiets kan gebeuren. Misschien bent u in een financieel moeilijke situatie beland en heeft u daardoor moeite de premie tijdig te betalen. Neem in dergelijke gevallen altijd contact met ons op. Wij denken dan graag met u mee.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze pagina Uw verzekering betalen.

Hoeveel pakketkorting krijg ik?

Als u in alle vier de categorieën (Verkeer, Wonen, Personen en Recreatie) een verzekering hebt, kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Hebt u daarnaast nog een IAK Zorgpolis, dan krijgt u nog eens 2,5% korting. De pakketkorting kan zo oplopen tot 12,5%. U krijgt geen pakketkorting op de premie van de zorgpolis zelf.

Meer informatie over de opbouw van de pakketkorting leest u hier.

Wat is collectiviteitskorting?

Aon spreekt met bedrijven en instellingen af dat wij de medewerkers van die bedrijven particuliere verzekeringen mogen aanbieden. Alle medewerkers van die bedrijven vormen dan een collectief. Omdat we dan in een keer meerdere mensen als klant mogen verwelkomen, kunnen wij kortingen met de werkgever voordelige tarieven afspreken. Dat noemen we collectiviteitskorting. Die wordt berekend over de premie (exclusief poliskosten en assurantiebelasting) en kan per verzekering verschillend zijn. Afhankelijk van het collectief kan die collectiviteitskorting soms oplopen tot 30%. De collectiviteitskorting geldt bovenop de pakketkorting.

Hoe kan ik een wijziging in mijn pakket doorgeven?

U kunt uw pakketverzekeringen wijzigen door één van onderstaande acties:

Regel het zelf met Mijn Omgeving
Log in op Mijn Omgeving en wijzig uw verzekering.

Bezoek een baliemedewerker
Bekijk de routebeschrijving.

Neem direct telefonisch contact met ons op
Bekijk het overzicht met alle telefoonnummers.

Neem contact op met uw adviseur
Bekijk de lijst van adviseurs en spreekuren.

Waarom betaal ik assurantiebelasting en hoeveel is dat?

Assurantiebelasting is een belasting die wordt geheven over verzekeringen waarvan het risico in Nederland ligt. De assurantiebelasting bedraagt 21% van de premie.
Een aantal verzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting. Lees meer over de assurantiebelasting.

Betaal ik kosten voor de verlenging van mijn verzekering?

Voor een goede administratie van uw verzekering maken wij kosten. Deze ‘prolongatiekosten’ rekenen we onder andere om:
  • uw verzekering actueel te houden (producttarieven, clausules en voorwaarden) 
  • uitgebreide betalingsmogelijkheden aan te kunnen bieden (o.a. iDeal-betalingen, bankkosten voor incassobatches, automatische herinneringen) 
  • digitale acceptgiro’s te verwerken
  • automatiseren van controles op gebied van wet- en regelgeving. 

Wij brengen de kosten bij u in rekening op het moment dat u de premie betaalt. Dat doen we elke keer dat u premie betaalt. Bij een nieuwe polis beginnen we hiermee de 2e keer dat u premie betaalt. Per polis per jaar betaalt u maximaal € 2,04 (inclusief  assurantiebelasting). Als u iedere maand betaalt, betaalt u iedere keer 1/12e deel. De kosten vindt u terug op uw factuur. 

Hoeveel u precies betaalt, hangt af van wanneer u uw premie betaalt: per maand, per kwartaal of per jaar. Door afronding per termijnbetaling kan het voorkomen dat het niet precies € 2,04 (inclusief  assurantiebelasting) per jaar is. Dit is het maximum dat u betaalt per jaar. 

Wat houdt de bedenktijd in?

Als u een nieuwe verzekering afsluit, kunt u tot 14 kalenderdagen na ontvangst van de polis de verzekering ongedaan maken. U doet dat door de polis naar ons terug te sturen. Deze bedenktijd geldt alleen voor verzekeringen met een lange contractduur, bijvoorbeeld 1 jaar. Voor een kortlopende verzekering (bijvoorbeeld kortlopende reisverzekering) geldt deze bedenktijd niet. 

Let op: als u binnen de bedenktijd van de verzekering afziet, beëindigen wij uw verzekering vanaf de datum dat de verzekering is ingegaan.

Kan Aon mij helpen mijn verzekeringen over te sluiten naar Aon?

Ja, dat kan zeker. Meer informatie over het overstappen naar Aon vindt u hier.

Kan ik in het weekend een autowijziging doorgeven?

Ja, ook in het weekend kunt u een wijziging via Mijn Omgeving doorgeven. 

Log dan eerst in op Mijn Omgeving en ga naar uw IAK Prive Pakket. Bij uw autoverzekering klikt u de link Wijzig. Volg verder de aanwijzingen op het scherm. U ziet direct uw nieuwe premie. Meestal bent u direct verzekerd. Meer informatie over inloggen op Mijn Omgeving.