Veelgestelde vragen

Rechtsbijstand

Heb ik ook dekking in het buitenland?

  • Het verzekeringsgebied van module A (Verkeer) is de hele wereld.
  • Voor module B (Consument & Wonen) en module C (Inkomen) is het verzekeringsgebied Europa.
  • Bij geschillen met een 2e woning (module D: Fiscaal & Vermogen) is het verzekeringsgebied de Europese Unie
  • Voor geschillen over onroerend goed (module B) en fiscale- en vermogensgeschillen (module D) is het verzekeringsgebied Nederland.

Is echtscheiding meeverzekerd?

Nee, echtscheiding is niet meeverzekerd. Onze juristen kunnen u wel adviseren en bemiddelen bij het kiezen van een advocaat.

Wie betaalt de kosten van eventuele externe deskundigen?

Er zijn drie mogelijkheden. Standaard wordt tot € 15.000,- vergoed. Als u dat wilt, kunt u die dekking verhogen naar € 25.000,- of € 50.000,-. Ongeacht het gekozen verzekerd bedrag geldt buiten buiten Europa en in de landen aan de Middellandse Zee een limiet van € 10.000,-.

Kan ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten voor een probleem dat ik al heb?

Bestaande en binnenkort te verwachten geschillen zijn uitgesloten. Als er nog geen concreet juridisch geschil is, maar dit wel op korte termijn dreigt te ontstaan, kan de telefonische adviesservice u adviseren om het geschil te voorkomen. Eventueel kunt u een beroep doen op ARAG Legal Services: u kunt tegen een zeer gunstig tarief een ARAG-jurist inschakelen.

Heeft de rechtsbijstandverzekering van IAK een wachttijd?

Weliswaar biedt de rechtsbijstandverzekering geen dekking voor geschillen die u al verwachtte of die al bestonden vóór het afsluiten van de verzekering, maar onze rechtsbijstandverzekering heeft geen wachttijd. U bent direct vanaf de ingangsdatum verzekerd.

De wachttijd is een periode direct na ingang van de verzekering wanneer u nog niet verzekerd bent.