Veelgestelde vragen

Rechtsbijstand

Kan ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten voor een probleem dat ik al heb?

Bestaande en binnenkort te verwachten geschillen zijn uitgesloten. Als er nog geen concreet juridisch geschil is, maar dit wel op korte termijn dreigt te ontstaan, kan de telefonische adviesservice u adviseren om het geschil te voorkomen. Eventueel kunt u een beroep doen op ARAG Legal Services: u kunt tegen een zeer gunstig tarief een ARAG-jurist inschakelen.

Is echtscheiding meeverzekerd?

Nee, echtscheiding is niet meeverzekerd. Onze juristen kunnen u wel adviseren en bemiddelen bij het kiezen van een advocaat.

Heeft de rechtsbijstandverzekering van Aon een wachttijd?

Weliswaar biedt de rechtsbijstandverzekering geen dekking voor geschillen die u al verwachtte of die al bestonden vóór het afsluiten van de verzekering, maar onze rechtsbijstandverzekering heeft geen wachttijd. U bent direct vanaf de ingangsdatum verzekerd.

De wachttijd is een periode direct na ingang van de verzekering wanneer u nog niet verzekerd bent.

Heb ik ook dekking in het buitenland?

  • Het verzekeringsgebied van module A (Verkeer) is de hele wereld.
  • Voor module B (Consument & Wonen) en module C (Inkomen) is het verzekeringsgebied Europa.
  • Bij geschillen met een 2e woning (module D: Fiscaal & Vermogen) is het verzekeringsgebied de Europese Unie
  • Voor geschillen over onroerend goed (module B) en fiscale- en vermogensgeschillen (module D) is het verzekeringsgebied Nederland.

Wat zijn externe kosten?

De juristen die voor de rechtsbijstandverzekeraar werken, kunnen meestal uw conflict zelf behandelen. Maar soms moeten proceskosten worden gemaakt, of is een advocaat of deskundige nodig of roepen we getuigen op. Dat zijn externe kosten.

Wie betaalt de kosten van eventuele externe deskundigen?

Er zijn twee mogelijkheden. Standaard wordt tot € 25.000,- vergoed. Als u dat wilt, kunt u die dekking verhogen naar € 50.000,-. Ongeacht het gekozen verzekerd bedrag geldt buiten Europa en in de landen aan de Middellandse Zee een limiet van € 10.000,-.

Kan ik zelf een advocaat kiezen?

Bij een procedure die door de rechter wordt beslist, hebt u het recht te kiezen voor een externe juridisch dienstverlener in plaats van een jurist/advocaat van ARAG. De kosten van die advocaat vergoeden we dan tot een maximaal verzekerd bedrag. Dat noemen we vrije advocaatkeuze. Als u kiest voor een externe dienstverlener, betaalt u wel altijd een eigen bijdrage van € 250,-.

Slechts 13% van de conflicten komt voor de rechter. In 3% van de gevallen is een advocaat inschakelen verplicht. De kans dat u dus te maken krijgt met de vrije advocaatkeuze is maar 10%. 

Als een conflict door een rechter moet worden beslist, zal de rechtsbijstandverzekeraar u de vrije advocaatkeuze aanbieden.

Is er een maximale vergoeding als ik een externe advocaat inschakel?

Aan de vergoeding voor een externe juridische specialist, als dit volgens de wet niet verplicht is, is een maximum gebonden. Doen we dat niet, dan zou de premie een stuk hoger zijn.

U kunt de maximale vergoeding zelf kiezen: € 3.000,-, € 6.000,- of € 12.000,-. Dit maximumbedrag staat op uw polis. Het maximum geldt voor de totale externe kosten, dus niet alleen voor de advocaat zelf maar ook voor andere deskundigen die worden ingehuurd of getuigen die worden opgeroepen.

Bij het inschakelen van deze externe juridisch specialist betaalt u altijd een eigen bijdrage van € 250,-.

Waarom zou ik een jurist/advocaat in dienst van de rechtsbijstandverzekeraar kiezen?

  • Als de eigen juristen van de rechtsbijstandverzekeraar aan uw zaak werken worden alle kosten vergoed.
  • Deze juridische specialisten kennen uw dossier vanaf het begin.
  • Zij zijn tot het einde persoonlijk betrokken bij uw zaak.
  • De rechtsbijstandverzekeraar heeft ruim 450 gespecialiseerde juristen en advocaten in dienst. U kunt er altijd op rekenen dat de beste juridische specialist aan uw probleem werkt.

Ik wil een externe advocaat. Hoe doe ik dat?

Neem altijd eerst contact op met de rechtsbijstandverzekeraar. Moet uw zaak door een rechter beoordeeld worden, dan vertelt uw jurist dat u ook voor een externe juridische specialist kunt kiezen. U geeft aan welke externe juridische specialist uw voorkeur heeft en die wordt voor u ingeschakeld.

Wat gebeurt er als een advocaat verplicht is?

Als een advocaat verplicht is, bent u hiervoor verzekerd tot een maximumbedrag op externe kosten. Dat bedrag is standaard € 25.000,-. Mogelijk hebt u bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering gekozen voor een verzekerd bedrag van € 50.000,-. Dan staat dat op uw polis.

De eigen bijdrage in verband met vrije advocaatkeuze hoeft u dan niet te betalen. Het is immers niet uw keuze.