Veelgestelde vragen

Via salaris en pensioen

Wanneer kan ik via salaris of pensioen betalen?

Als u via pensioen of salaris kunt betalen, hebben wij dat met uw werkgever afgesproken. Vraagt u dat daar even na? U kunt ook met onze klantenservice bellen via telefoon (040) 261 18 21.

Ik betaal via mijn salaris, maar ik ga binnenkort met pensioen. Wat moet ik doen?

U moet dan aan ons uw pensioennummer en Hewitt-nummer doorgeven. Doet u dat alstublieft schriftelijk of per e-mail. Ga naar het e-mailformulier.

Niet alle bedragen waarvoor ik Aon heb gemachtigd, zijn afgeschreven. Hoe komt dat?

Wellicht is er iets misgegaan:

  • Zit er een blokkade voor incasso's op uw rekeningnummer?
  • Wellicht is het saldo op uw rekening niet toereikend?
  • Wellicht is uw machtiging niet goed verwerkt.
  • Als u vermoedt dat wij uw machtiging niet goed hebben verwerkt, neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoon (040) 261 18 21.

Ik wil niet meer via mijn salaris/pensioen betalen. Wat doe ik?

Op het IAK Privé Pakket zijn de volgende betalingsmethoden zijn mogelijk: per factuur per jaar of per automatisch incasso per maand, per kwartaal of per jaar. Als u automatisch wilt betalen, moet u ons wel even machtigen de premie van uw rekening af te schrijven.

Uw zorgverzekering kunt u via automatisch incasso betalen, via acceptgiro of via AcceptEmail.

Wilt u uw betaalgegevens aanpassen? Doe het zelf met Mijn Omgeving of bel onze klantenservice op (040) 261 18 21.

Mijn overleden echtgeno(o)t(e) betaalde via salaris/pensioen. Wat te doen?

Ontvangt u nabestaandenpensioen? Dan kunt u via deze weg betalen. Geeft u ons uw nieuwe Hewitt-nummer door? Krijgt u geen nabestaandenpensioen? Dan kunt u per factuur per jaar of per automatisch incasso betalen. Uw betaalgegevens kunt u zelf aanpassen in Mijn Omgeving, of bel met de klantenservice op (040) 261 18 21.

Ik betaal via mijn salaris, maar ik ga weg bij mijn werkgever. Wat moet ik doen?

U kunt ons per e-mail of schriftelijk machtigen om via uw banknummer te gaan incasseren. Download het machtigingsformulier.