Veelgestelde vragen

Via salaris en pensioen

Wanneer kan ik via salaris of pensioen betalen?

Als u via pensioen of salaris kunt betalen, hebben wij dat met uw werkgever afgesproken. Vraagt u dat daar even na? U kunt ook met onze klantenservice bellen via telefoon (040) 261 18 21.

Ik betaal via mijn salaris, maar ik ga binnenkort met pensioen. Wat moet ik doen?

U moet dan aan ons uw pensioennummer en Hewitt-nummer doorgeven. Doet u dat alstublieft schriftelijk of per e-mail. Ga naar het e-mailformulier.

Niet alle bedragen waarvoor ik IAK heb gemachtigd, zijn afgeschreven. Hoe komt dat?

Wellicht is er iets misgegaan:

  • Zit er een blokkade voor incasso's op uw rekeningnummer?
  • Wellicht is het saldo op uw rekening niet toereikend?
  • Wellicht is uw machtiging niet goed verwerkt.
  • Als u vermoedt dat wij uw machtiging niet goed hebben verwerkt, neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoon (040) 261 18 21.

Ik wil niet meer via mijn salaris/pensioen betalen. Wat doe ik?

Op het IAK Privé Pakket zijn de volgende betalingsmethoden zijn mogelijk: per factuur per jaar of per automatisch incasso per maand, per kwartaal of per jaar. Als u automatisch wilt betalen, moet u ons wel even machtigen de premie van uw rekening af te schrijven.

Uw zorgverzekering kunt u via automatisch incasso betalen, via acceptgiro of via AcceptEmail.

Wilt u uw betaalgegevens aanpassen?

Mijn overleden echtgeno(o)t(e) betaalde via salaris/pensioen. Wat te doen?

Ontvangt u nabestaandenpensioen? Dan kunt u via deze weg betalen. Geeft u ons uw nieuwe Hewitt-nummer door? Krijgt u geen nabestaandenpensioen? Dan kunt u per factuur per jaar of per automatisch incasso betalen.

Ik betaal via mijn salaris, maar ik ga weg bij mijn werkgever. Wat moet ik doen?

U kunt ons per e-mail of schriftelijk machtigen om via uw banknummer te gaan incasseren. Download het machtigingsformulier.