Veelgestelde vragen

Top Premiebetaling

Kan Aon mijn premie op een latere datum incasseren?

Het is helaas niet mogelijk om de datum te veranderen waarop uw premie wordt geïncasseerd.

Kan ik per acceptgiro betalen?

Vanaf 1 januari 2014 sturen wij geen acceptgirokaart meer mee met de factuur van uw IAK Privé Pakket. U kunt de premie betalen door gebruik te maken van internetbankieren of met de overschrijvingsformulieren van uw bank. Het is ook mogelijk om via automatisch incasso te betalen. Pas zelf uw betaalgegevens aan in Mijn Omgeving. Hebt u geen account voor Mijn Omgeving? Vul dan het machtigingsformulier in.

Uw zorgverzekering kunt u wel met een acceptgiro betalen.

Wat is assurantiebelasting?

Als u een product in een winkel koopt, moet u hierover 21% BTW betalen. Ook over een verzekering betaalt u belasting. Deze belasting noemen we de assurantiebelasting. Voor uw schadeverzekeringen betaalt u 21% assurantiebelasting.

Als u in Nederland woont, betaalt u geen assurantiebelasting over de zorgverzekering. Woont u in België? Dan betaalt u 8,5% belasting over de aanvullende verzekering.

Waarom heb ik een aanmaning ontvangen?

Dan hebt u volgens onze gegevens uw premie niet op tijd betaald. Op de achterzijde van de brief kunt u zien om welke periode en welke verzekering het gaat. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Debiteuren via telefoon (040) 261 18 50.

Gaat het om een zorgverzekering? Dan belt u (040) 261 18 88.

Betalingsachterstand

Het is natuurlijk vervelend als u de premie of nota’s van IAK niet, of niet op tijd kunt betalen. Bij een betalingsachterstand kunt u daarom een betalingsregeling aanvragen. In Mijn Omgeving kunt u zien of u een betalingachterstand hebt voor uw IAK Privé Pakket.

Neem contact op met onze klantenservice. Wij kijken dan samen met u of een betalingsregeling mogelijk is. 

Ik betaal via mijn salaris, maar ik ga binnenkort met pensioen. Wat moet ik doen?

U moet dan aan ons uw pensioennummer en Hewitt-nummer doorgeven. Doet u dat alstublieft schriftelijk of per e-mail. Ga naar het e-mailformulier.

Niet alle bedragen waarvoor ik Aon heb gemachtigd, zijn afgeschreven. Hoe komt dat?

Wellicht is er iets misgegaan:

  • Zit er een blokkade voor incasso's op uw rekeningnummer?
  • Wellicht is het saldo op uw rekening niet toereikend?
  • Wellicht is uw machtiging niet goed verwerkt.
  • Als u vermoedt dat wij uw machtiging niet goed hebben verwerkt, neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoon (040) 261 18 21.

Mijn overleden echtgeno(o)t(e) betaalde via salaris/pensioen. Wat te doen?

Ontvangt u nabestaandenpensioen? Dan kunt u via deze weg betalen. Geeft u ons uw nieuwe Hewitt-nummer door? Krijgt u geen nabestaandenpensioen? Dan kunt u per factuur per jaar of per automatisch incasso betalen. Uw betaalgegevens kunt u zelf aanpassen in Mijn Omgeving, of bel met de klantenservice op (040) 261 18 21.

Ik betaal via mijn salaris, maar ik ga weg bij mijn werkgever. Wat moet ik doen?

U kunt ons per e-mail of schriftelijk machtigen om via uw banknummer te gaan incasseren. Download het machtigingsformulier.

Wanneer kan ik via salaris of pensioen betalen?

Als u via pensioen of salaris kunt betalen, hebben wij dat met uw werkgever afgesproken. Vraagt u dat daar even na? U kunt ook met onze klantenservice bellen via telefoon (040) 261 18 21.

Ik wil niet meer via mijn salaris/pensioen betalen. Wat doe ik?

Op het IAK Privé Pakket zijn de volgende betalingsmethoden zijn mogelijk: per factuur per jaar of per automatisch incasso per maand, per kwartaal of per jaar. Als u automatisch wilt betalen, moet u ons wel even machtigen de premie van uw rekening af te schrijven.

Uw zorgverzekering kunt u via automatisch incasso betalen, via acceptgiro of via AcceptEmail.

Wilt u uw betaalgegevens aanpassen? Doe het zelf met Mijn Omgeving of bel onze klantenservice op (040) 261 18 21.