Veelgestelde vragen

Top Overname door Aon

Wanneer wordt Aon formeel eigenaar van IAK?

Per 1 november 2017 vormen beide partijen een juridische eenheid. Voorlopig merkt u daar nog weinig van. De integratie van UMG met Aon is een proces waar we de tijd voor nemen omdat we het graag zorgvuldig willen doen en tegelijkertijd nu en in de toekomst onze dienstverlening naar U maximaal willen borgen. Daarmee heeft U geen last heeft van de integratie, maar plukt U juist de vruchten van onze gezamenlijke dienstverlening.

Waarom gaan Aon en IAK samen

In het geïntegreerde 'Aon van morgen' creëren we een gezamenlijke focus op consumenten, het midden- en kleinbedrijf, grote ondernemingen en multinationals. En blijven we vanzelfsprekend zorgen voor lokale aanwezigheid. U als klant van UMG of Aon profiteert straks van de gebundelde kennis en ervaring van UMG, Aon Nederland en ons wereldwijde netwerk. Deze overname is uniek voor de Nederlandse markt. Uniek voor ons maar zeker ook voor u als klant.

Krijg ik straks een andere of minder goede dienstverlening als IAK en Aon samengaan?

Wij helpen u volgens onze gebruikelijke hoge standaard. Met de integratie van Aon en IAK gaan we de dienstverlening verder verbeteren. We bundelen de gezamenlijke kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen we u en andere klanten weer beter helpen, ook bij nieuwe of complexere wensen.

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over IAK of Aon?

IAK en Aon hebben nu nog eigen klachtenprocedures. Informatie over het klachtenproces van IAK vindt u op iak.nl. Informatie over het klachtenproces van Aon vindt u op aon.nl. "

Kan ik nog steeds bij mijn vaste adviseur terecht?

U kunt gewoon contact opnemen met uw eigen contactpersoon.