Veelgestelde vragen

Beleggen

Hoe is de premie van de beleggingsverzekering opgebouwd?

De premie die u betaalt voor uw verzekering bestaat uit:

  • Inleg voor uw belegging: Hiermee bouwt u vermogen op. Dit deel wordt voor u in fondsen belegd.
  • Premie Verzekeringsdekking: U betaalt deze risicopremie voor de meeverzekerde dekkingen zoals overlijdensrisico en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
  • Kosten: Dit zijn de kosten die de verzekeringsmaatschappij maakt om uw polis te beheren, uw premies te beleggen en hun provisie- en overheadkosten te betalen. 

Twijfelt u of u een beleggingsverzekering hebt?

Wilt u controleren of u een beleggingsverzekering heeft? Hiervoor kunt u kijken op uw:

  • polisblad
  • offerte(s)
  • jaaroverzicht(en) 
  • andere informatie die u heeft ontvangen over uw verzekering 

Ook op de website van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) vindt u een lijst met namen van verzekeraars en de producten die beleggingsverzekeringen zijn.

Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is altijd een beleggingsverzekering. Maar, niet iedere beleggingsverzekering is een woekerpolis. De term ‘woekerpolis’ slaat op te hoge kosten die u betaalt voor de beleggingsverzekering. De hoogte van de kosten bepaalt of u een woekerpolis heeft.

Compensatie voor uw woekerpolis
Heeft u een woekerpolis? Dan krijgt u een compensatie van uw verzekeringsmaatschappij. De reden hiervoor is dat er afspraken zijn gemaakt over de maximale kosten die u mag betalen voor een verzekering. De Ombudsman Financiële Dienstverlening, de verzekeringsmaatschappijen en diverse stichtingen hebben deze afspraken gemaakt. Uw verzekeringsmaatschappij is verantwoordelijk voor uw compensatie en moet u schriftelijk een aanbod te doen.

Welke beleggingsverzekeringen zijn er?

Er zijn drie verschillende soorten beleggingsverzekeringen waarmee u vermogen opbouwt:

  • Lijfrenteverzekering: vermogen voor uw oudedagsvoorziening of (aanvullend) pensioen.
  • Hypotheek: vermogen voor (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek.
  • Andere vermogensopbouw: vermogen voor bijvoorbeeld de studiekosten van uw kinderen of een spaarpot voor toekomstige uitgaven.