Veelgestelde vragen

Top Financiële diensten

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

Let op! Ook financieel meenemen hierin: Wanneer u uw adres- of incassogegevens wilt wijzigen, vragen wij u een schriftelijk verzoek naar de verzekeringsmaatschappij waar uw polis loopt te sturen. In deze brief vermeld u ten minste de volgende gegevens:

 • Polisnummer
 • Soort wijziging
 • Oude (adres/incasso) gegeven
 • Nieuwe (adres/incasso) gegevens

Let op! Dit verzoek dient ondertekend te zijn door de verzekeringsnemer(s) Indien het gaat om een adreswijziging verzoeken wij u deze tevens via dit formulier aan ons kenbaar te maken.

Wat is de huidige waarde van mijn polis?

Minimaal 1 keer per jaar ontvangt u van de verzekeringsmaatschappij een waardeoverzicht van uw lopende polis(sen). Wilt u de actuele (dag)waarde weten, of hebt u het waardeoverzicht niet ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij waar uw polis loopt. Met behulp van uw polisnummer wordt u verder geholpen.

De rentevastperiode van mijn hypotheek loopt af. Wat moet ik nu doen?

Wanneer de rentevastperiode afloopt is het goed contact op te nemen met uw financieel adviseur. Wilt u een afspraak maken? Vul dan dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Aan deze werkzaamheden zijn kosten verbonden. U wordt hierover vooraf geïnformeerd.

Hoe is de premie van de beleggingsverzekering opgebouwd?

De premie die u betaalt voor uw verzekering bestaat uit:

 • Inleg voor uw belegging: Hiermee bouwt u vermogen op. Dit deel wordt voor u in fondsen belegd.
 • Premie Verzekeringsdekking: U betaalt deze risicopremie voor de meeverzekerde dekkingen zoals overlijdensrisico en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Kosten: Dit zijn de kosten die de verzekeringsmaatschappij maakt om uw polis te beheren, uw premies te beleggen en hun provisie- en overheadkosten te betalen. 

Twijfelt u of u een beleggingsverzekering hebt?

Wilt u controleren of u een beleggingsverzekering heeft? Hiervoor kunt u kijken op uw:

 • polisblad
 • offerte(s)
 • jaaroverzicht(en) 
 • andere informatie die u heeft ontvangen over uw verzekering 

Ook op de website van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) vindt u een lijst met namen van verzekeraars en de producten die beleggingsverzekeringen zijn.