De vergoeding van reisvaccinaties

De vergoeding van reisvaccinaties valt buiten de basis ziektekostenverzekering. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering in hoeverre deze kosten vergoed worden.

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan worden vaccinaties, consulten en/of preventieve geneesmiddelen in verband met reizen naar het buitenland vaak vergoed als u deze heeft gekregen ter voorkoming van hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen) meningitis, rabiës of malaria.

De vaccinatie moet gedaan worden door een huisarts of een andere arts die een LCR-accreditatie en gele-koorts-registratie heeft.

Let op!
Vaccinaties en/of geneesmiddelen in verband met beroepsmatige reizen of een beroepsmatig verblijf in het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Ga naar de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl).