Gaat het om niet-acute zorg?

Wilt u zich in het buitenland laten behandelen vanwege bijvoorbeeld kortere wachttijden of lagere kosten? En wilt u de kosten declareren? Ga dan als volgt te werk:
  • Vraag uw huisarts of specialist om een verwijzing.
  • Vraag uw specialist in het buitenland om de medische indicatie en een behandelplan met begroting. Lever deze aan bij Aon en vraag toestemming voor de behandeling.
  • Vul na de behandeling het declaratieformulier 'Zorgkosten in het buitenland' in en stuur dit samen met de originele nota en eventuele aanvullende informatie naar Aon.