Zorg in het buitenland

Veel Nederlanders begeven zich voor vakantie, werk en/of een medische behandeling buiten onze landsgrenzen. Voor een onbezorgd verblijf buiten Nederland geven wij u graag handige informatie en tips over zorg in het buitenland.

Veel Nederlanders begeven zich voor vakantie, werk en/of een medische behandeling buiten onze landsgrenzen. Voor een onbezorgd verblijf buiten Nederland geven wij u graag handige informatie en tips over zorg in het buitenland.

Altijd de juiste gegevens op zak met uw Europese zorgpas

De European Health Insurance Card (EHIC) is een Europese zorgpas. Met deze pas toont u aan dat u recht heeft op noodzakelijke medische zorg bij tijdelijk verblijf in de EEG (alle EU landen en daarnaast Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland). Als u spoedeisende hulp nodig heeft dan versnelt de pas de administratieve afwikkeling.

Alle verzekerden met een basisverzekering hebben recht op een EHIC. De kaart is persoonsgebonden en moet voor elk gezinslid apart worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Verschil tussen spoedeisende en niet-spoedeisende hulp

Heeft u in het buitenland direct medische zorg nodig, die niet kan wachten totdat u weer thuis bent? Dan spreken we van spoedeisende hulp. Denk hierbij aan een gebroken been of een hartaanval.

Van niet spoedeisende (ook wel planbare) zorg is sprake als:

  • u al langer weet dat u deze zorg nodig heeft;
  • of het gaat om zorg die wel noodzakelijk is maar geen spoed heeft;
  • of u een behandeling in het buitenland laat plaatsvinden vanwege kortere wachttijden of lagere kosten.

Hoe gaat u te werk bij niet spoedeisende zorg?

Wilt u zich in het buitenland laten behandelen vanwege bijvoorbeeld kortere wachttijden of lagere kosten? En wilt u de kosten declareren? Ga dan als volgt te werk:

  1. Vraag uw huisarts of specialist om een verwijzing.
  2. Vraag uw specialist in het buitenland om de medische indicatie en een behandelplan met begroting. Lever deze aan bij uw zorgverzekeraar en vraag toestemming voor de behandeling.
  3. Vul na de behandeling een declaratieformulier in en stuur dit samen met de originele nota en eventuele aanvullende informatie naar uw zorgverzekeraar.

Alarmcentrale bellen bij ziekenhuisopname

Neem bij spoedeisende zorg en/of een ziekenhuisopname in het buitenland altijd contact op met de alarmcentrale van uw zorg- of reisverzekeraar.

Het telefoonnummer staat op uw zorgpas. De alarmcentrale regelt de betaling van uw opnamekosten rechtstreeks met het ziekenhuis en uw verzekeraar. Bekijk hier de gegevens van SOS International, de alarmcentrale van Aon.

Welke kosten worden vergoed?

De basis zorgverzekering vergoedt geneeskundige kosten in het buitenland niet altijd volledig. Het is verstandig om voor vertrek te bekijken waar u precies voor bent verzekerd en waarvoor dus niet.

Het kan raadzaam zijn om in aanvulling op uw zorgverzekering een reisverzekering met dekking voor medische kosten af te sluiten. Als u in een buitenlands ziekenhuis terechtkomt (waar de kosten vaak veel hoger zijn dan in Nederland) of teruggebracht moet worden, dan bent u in ieder geval goed verzekerd.

Repatriëring? Zorg voor de juiste dekking!

Repatriëring (terugkeer naar huis na een ongeval of ziekte) wordt niet vergoed vanuit de basis zorgverzekering. De meeste aanvullende verzekeringen hebben wel dekking voor medisch noodzakelijke repatriëring, net als de meeste reisverzekeringen.

Extra tips om goed voorbereid op reis te gaan

Naast de tips die we u hiervoor hebben gegeven, attenderen we u graag nog op een aantal andere handige dingen om te doen voordat u op vakantie gaat

Belangrijke telefoonnummers

Zet belangrijke telefoonnummers, zoals het nummer van uw alarmcentrale en uw verzekeraar(s), voor vertrek in uw telefoon.

Vaccinaties

Controleer bij uw huisarts of GGD of er vaccinaties nodig zijn voor uw vakantiebestemming.

Medicijnen mee op reis

Neemt u medicijnen mee op reis? Houd er dan rekening mee dat sommige medicijnen streng verboden zijn in het buitenland. Vraag aan uw arts of apotheker of u een medicijnverklaring nodig heeft. Het is ook handig om bij uw apotheek een medicijnpaspoort op te vragen, vaak is dit ook in het Engels beschikbaar.

Haalt u medicijnen in het buitenland? Doe dat alleen op voorschrift van een arts en bij een apotheek. Bewaar een kopie van het recept en/of het doosje van de medicatie, zodat u altijd weet welke bestanddelen in de medicatie zitten.