Vaccinaties

De vergoeding van vaccinaties valt buiten de basisverzekering. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering in hoeverre deze kosten vergoed worden.

Vaccinaties, consulten en/of preventieve geneesmiddelen in verband met reizen naar het buitenland worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering als het is ter voorkoming van hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen) meningitis, rabiës of malaria. De vaccinatie moet gedaan worden door een huisarts of arts die een LCR-accreditatie en gele-koorts registratie heeft.

Wilt u weten op welk bedrag u recht hebt? Kijk in het vergoedingenoverzicht van uw aanvullende verzekering.

Let op!
Vaccinaties en/of geneesmiddelen in verband met beroepsmatige reizen of beroepsmatig verblijf in het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Ga naar de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl).