Overige

Vaccinaties

De vergoeding van vaccinaties valt buiten de basisverzekering. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering in hoeverre deze kosten vergoed worden.Vaccinaties, consulten en/of preventieve geneesmiddelen in verband met reizen naar het buitenland worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering als het is ter voorkoming van hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen) meningitis, rabiës of malaria. De vaccinatie moet gedaan worden door een huisarts of arts die een LCR-accreditatie en gele-koorts registratie heeft. Wilt u weten op welk bedrag u recht hebt? Kijk in het vergoedingenoverzicht van uw aanvullende verzekering.

Let op!
Vaccinaties en/of geneesmiddelen in verband met beroepsmatige reizen of beroepsmatig verblijf in het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Kijk op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.

Preventietips woninginbraak tijdens vakantie

Natuurlijk wilt u niet dat er tijdens uw vakantie wordt ingebroken. Het is voor een inbreker vaak makkelijk om na te gaan welke woningen tijdelijk onbewoond zijn. De post blijft op de deurmat liggen, gordijnen worden nooit gesloten en in de avonduren brandt er geen licht in de woning. Het advies van Politiekeurmerk Veilig Wonen is dan ook: geef het huis een bewoonde indruk.

Wilt u meer weten over deze en andere tips van Politiekeurmerk Veilig Wonen? Kijk dan op de website van politiekeurmerk.