Belastingaangifte

Belastingaangifte 2016

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Tot 1 mei 2016 kunt u weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Aftrekposten zoals zorgkosten en kosten voor de eigen woning kunnen geld opleveren. Deze worden in mindering gebracht op het inkomen, waardoor de inkomstenbelasting lager uitvalt.

Specifieke zorgkosten boven een drempelbedrag 

Vaak geldt dat zorgkosten die niet door de zorgverzekering worden vergoed, aftrekbaar zijn bij de aangifte. Daarvoor moeten de kosten wel boven een bepaald inkomensafhankelijk drempelbedrag uitkomen. Anders zijn ze niet aftrekbaar.

Met specifieke zorgkosten wordt onder andere fysiotherapie, mondzorg, vervoer en hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld steunzolen en hoortoestellen) bedoeld. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. Het gaat niet alleen om zorgkosten die u zelf maakt, maar ook voor kosten die u maakt voor andere mensen die bijvoorbeeld tijdelijk bij u inwonen. 

Vanaf 2015 zijn uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg of dyslexiezorg voor personen onder de achttien jaar niet langer aftrekbaar. Dit geldt ook voor de kosten van een combinatietest bij prenatale screening zonder een medische indicatie. 

Check in Mijn IAK of u in 2015 dit soort specifieke zorgkosten hebt gedeclareerd op uw IAK Zorgverzekering.

Mijn zorgkosten


Tip van de Belastingdienst:
Doe in maart nog aangifte. Dan krijgt u vóór 1 juli bericht.

Aftrekposten voor woningbezitters

Woningbezitters kunnen bepaalde kosten voor hun huis aftrekken, zoals de hypotheekrente en periodieke betalingen voor erfpacht. Hebt u in 2015 een woning gekocht? Dan kunt u ook bepaalde eenmalige kosten aftrekken, zoals notariskosten en de kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een lijst van eenmalig aftrekbare kosten vindt u op de website van de Belastingdienst.

U kunt als woningbezitter kiezen of u de hypotheekrenteaftrek achteraf ineens terug vraagt bij de aangifte inkomstenbelasting, óf maandelijks via de voorlopige aanslag. Kiest u voor de maandelijkse teruggave? Let dan wel goed op dat u inkomenswijzigingen, extra aflossingen of een wijziging van de hypotheekrente op tijd doorgeeft aan de Belastingdienst. Anders moet u misschien een gedeelte terugbetalen.

Kijk welke kosten nog meer aftrekbaar zijn