Voorwaarden

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de 'IAK Vaste Klant Voordelen', (hierna: de Actie). De Actie wordt u aangeboden door IAK Verzekeringen B.V., gevestigd aan de Beukenlaan 70 in Eindhoven, telefoon (040) 261 19 11 (hierna: IAK).Algemeen

 • Deelname aan de Actie is gratis en niet verplicht.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte informatie aan onze geselecteerde partners.
 • De deelnemer neemt bij twijfel zelf contact op met de geselecteerde partners om de juiste gegevens door te geven.
 • Wij gebruiken uw gegevens ter verificatie of u klant van IAK bent en om de afspraken over de klantvoordelen na te komen.
 • De deelnemer verleent IAK toestemming om hem/haar op de hoogte te houden van verzekeringen en/of diensten van IAK via de IAK e-mail nieuwsbrief.
 • Communicatie vindt rechtstreeks plaats tussen de deelnemer en onze geselecteerde partners.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie.
 • Uitgesloten van deelname zijn klanten met uitsluitend een autoverzekering gesloten via een autodealer.
 • IAK behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op: www.iak.nl.
 • Deelnemers die naar het oordeel van IAK misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 • IAK is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten of handelingen of transacties van de partners.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, wordt door IAK een besluit genomen.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.


IAK Vaste Klant Voordelen

U bestelt rechtstreeks bij onze geselecteerde partners. Met vragen over specifieke voordelen kunt u dan ook bij hun terecht. Hebt u ideeën wat u graag opgenomen wilt zien als voordeel voor u, neem gerust contact met ons op!Vragen/klacht

Inlichtingen, vragen of klachten over deze actie kunnen schriftelijk of per email worden gesteld. Stuur uw verzoek of klacht per post of e-mail naar IAK Verzekeringen B.V.