Xlens

Xlens

Is er bij u of uw kind dyslexie geconstateerd? Doe dan éérst een Xlens oogtest. Xlens helpt 60% van mensen waarbij dyslexie is geconstateerd, zonder jarenlange inspanning en frustratie en verhoogt direct de leesvaardigheid zonder training of medicatie. Maak gebruik van de speciale korting via IAK en print de actie coupon uit en vul uw klantnummer in en neem de coupon mee naar Xlens.


Download de actiecoupon    

Meer informatie
Vaak blijkt een studie of werk veel leeswerk te bevatten. Hierdoor loopt ineens alles anders dan gedacht. Het lezen gaat moeizaam zodat een goede ontwikkeling belemmerd wordt. Dat wilt u toch niet? Veel mensen in Nederland hebben leesproblemen, waaronder velen met visuele dyslexie. Gelukkig kunnen we de helft daarvan fantastisch helpen. Zonder het maken van leeskilometers. Zonder het leren van spellingsregels en zonder jarenlange inspanning en frustratie. Het aangename alternatief heet Xlens.

Dyslexie heeft niets met intelligentie te maken. Toch presteren kinderen met dyslexie vanwege de lees- en spellingsproblemen vaak niet in overeenstemming met hun verstandelijke capaciteiten. Dit kan veel gevolgen hebben voor de schoolloopbaan, maar ook op persoonlijk vlak.

Kenmerken die behoren bij visuele dyslexie:

  • Gebrekkig en te langzaam lezen.
  • Radend lezen.
  • Dansende of wazige letters zien.
  • Omdraaien van cijfers of letters.
  • Concentratieproblemen.
  • Moeite met begrijpend lezen en leeshoofdpijn.
  • Moeite met automatiseren.
  • Schoolprestaties zijn te laag in verhouding tot intelligentie.
  • Leren is tijdrovend en kost (te) veel inspanning.

Onderzoek heeft aangetoond dat bij veel lees- of leerproblemen de informatieoverdracht tussen de ogen en hersenen niet goed verloopt. Men spreekt dan van visuele disfunctie, visual stress of fixatie disparatie. Bekijk hier de Xlens animatie ‘hoe het werkt’.

Speciaal voor alle IAK klanten hanteren we 25% korting op een oogonderzoek. Mocht daaruit blijken dat een Xlens bril u kan helpen dan ontvangt u voor de aanschaf van de bril nog eens 25% korting. Let op: het onderzoek vindt plaats op het hoofdkantoor in Waalre.

Heeft u vragen? Bel 088 263 1207 of maak een afspraak via de website of download hier de Xlens brochure.

Voor meer informatie kijkt u op Xlens.com