Klanttevredenheid cijfer
Nationale Nederlanden logo 

   Aantrekkelijke rente

   Internetsparen 0,30%*
  * Rentestanden per 9-03-2018

Nationale-Nederlanden Internetsparen

Nog even de voordelen van Internetsparen via Nationale-Nederlanden op een rijtje:

 • Hoge variabele rente.
 • Altijd online actuele rekeningoverzichten.
 • Kosteloos dagelijks uw geld opnemen wanneer u het wilt.
 • Geen minimale of verplichte maandelijkse inleg.
 • Eenvoudig en direct online aanvragen.
 • Spaargeld gegarandeerd tot € 100.000 volgens depositogarantiestelsel.

Aanvragen?


Direct openen


Naast het volledig ingevulde formulier hebben wij van u en de eventuele tweede rekeninghouder een (tweezijdige) kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) nodig. U kunt deze kopieën kosteloos opsturen naar:

Aon Verzekeringen C.V.
Afdeling Financiële Diensten Particulieren
Antwoordnummer 10661
5600 WB Eindhoven

Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier en de kopie legitimatiebewijzen ontvangen hebben krijgt u per e-mail: uw rekeningnummer en gebruikersnaam. Het wachtwoord ontvangt u na uw eerste storting.

Controleer of u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U bent 18 jaar of ouder en bent woonachtig in Nederland.
 • U bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs.
 • U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer.
 • U hebt een persoonlijk e-mailadres en privétoegang tot internet.
 • U hebt een bankrekening bij een in Nederland vergunninghoudende bank.

LET OP !
Spaarrekeningen worden geopend bij Nationale-Nederlanden Bank N.V. Nationale-Nederlanden Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en valt onder het Depositogarantiestelsel. Meer informatie hierover leest u op www.dnb.nl . De Nederlandse depositogarantieregeling kent een maximum van € 100.000 per rekeninghouder. Voor een hogere inleg dan € 100.000 per rekeninghouder loopt u zelf financieel risico indien de bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Door spreiding van spaartegoeden naar andere banken brengt u dit risico terug. Aon treedt op als bemiddelaar zonder dat advies wordt gegeven over de spaarkeuze. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die hiervan het gevolg is en van betalingsonmacht van de bank.


*Het rentetarief is variabel en wordt vergoed tot maximaal € 1.000.000.