Uitdiensttreding

IAK Privé Pakket

Voor de lopende verzekeringen in uw IAK Privé Pakket verandert er niets. De collectieve korting die u had, mag u behouden. Op eventuele nieuwe verzekeringen die u afsluit nadat u niet meer aangesloten bent bij het collectief, krijgt u geen collectieve korting meer.


Zorgverzekering

Gaat u uit dienst bij uw werkgever?

Dan kunt u niet langer gebruik maken van de collectieve korting op uw zorgverzekering. Op deze pagina leest u wat er verandert.

Vaak behoudt u de collectieve korting in het lopende kalenderjaar. Medio november ontvangt u van ons een aanbieding voor het volgende jaar, met dezelfde aanvullende verzekeringen. Een eventuele clausule en/of werkgeversbijdrage die van toepassing is op het collectieve contract vervalt.

Betaalwijze

Betaalt u premie via uw salaris? Dan passen wij de betaalwijze aan naar acceptgiro per maand. Maakt u liever gebruik van een automatische incasso? Geef dit dan aan ons door. Als u op dit moment al via acceptgiro of automatische incasso betaalt verandert er niets.

Uitdiensttreding doorgeven

Uw werkgever geeft uw uitdiensttreding niet altijd aan ons door. Geef daarom schriftelijk of via e-mail aan ons door dat u uit dienst bent gegaan en per welke datum dat is. Vermeld daarbij eventueel ook bij welke werkgever u gaat werken. Mogelijk heeft die werkgever ook een collectief contract met ons.

Woonachtig in het buitenland

Dan hebt u mogelijk geen recht meer op de Nederlandse zorgverzekering. Om uw situatie te kunnen beoordelen vragen wij u om samen met de melding dat u uit dienst bent ook een ingevuld formulier toetsing verzekeringsplicht Zvw in te vullen voor de nieuwe situatie. Wij beoordelen de situatie en koppelen de uitkomst aan u terug.

Tussentijds overstappen

U kunt door het jaar heen overstappen naar een andere verzekeraar. U sluit dan via uw nieuwe werkgever een collectieve verzekering af bij de nieuwe verzekeraar. Stapt u over? Geef dit dan binnen 30 dagen na beëindiging van het dienstverband aan ons door.


Advies van IAK

Geef uw uitdiensttreding met dit formulier aan ons door. Wij bekijken dan de eventuele gevolgen voor uw verzekeringen en nemen daarover indien nodig contact met u op. Mocht u vooraf persoonlijk advies wensen over de splitsing en/of wijzigingen van uw verzekeringspakket, maak dan een afspraak met één van onze adviseurs.