Uit dienst gaan

Gaat u uit dienst bij uw werkgever? Dit zijn de gevolgen voor uw verzekeringen waar u rekening mee moet houden.

Privé Pakket

Voor de lopende schadeverzekeringen in uw Privé Pakket verandert er niets. De collectieve korting die u had, mag u behouden. Op eventuele nieuwe verzekeringen die u afsluit nadat u niet meer aangesloten bent bij het collectief, krijgt u geen collectieve korting meer.

Zorgverzekering

Als u uit dienst gaat bij de werkgever via wie u een collectieve zorgverzekering heeft, dan kunt u niet altijd gebruik blijven maken van de collectieve korting op uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van de afspraken met uw (ex) werkgever. Geef ons uiterlijk binnen 30 dagen na de uitdiensttreding de wijziging zelf per e-mail of telefonisch aan ons door. Uw werkgever zal dat niet altijd voor u doen. Geef eventueel ook aan bij welke werkgever u in dienst treedt. Mogelijk heeft die werkgever ook een collectief contract met ons en kunnen wij uw polis direct omzetten naar deze collectiviteit.

Hieronder leest u wat er kan veranderen.
Als u niet langer verzekerd kunt blijven op de collectieve verzekering van uw werkgever, wordt uw polis omgezet naar een individuele polis zonder kortingen. In sommige gevallen krijgt u een polis met behoud van de kortingen maar zonder de collectieve extra vergoedingen en/of werkgeversbijdrage. Na ontvangst van uw melding van uitdiensttreding ontvangt u van ons zo snel mogelijk een nieuw polisblad met de juiste gegevens en premies.

Betaalwijze

Betaalt u premie via uw salaris? Dan passen wij de betaalwijze aan naar acceptgiro/AcceptEmail per maand. Maakt u liever gebruik van een automatische incasso? Geef dit dan aan ons door. Als u op dit moment al via acceptgiro of automatische incasso betaalt verandert er niets.

Woont u in het buitenland?

Dan hebt u mogelijk geen recht meer op de Nederlandse zorgverzekering. Om uw situatie te kunnen beoordelen vragen wij u om samen met de melding dat u uit dienst bent ook op de pagina Downloads bekijken een Beoordelingsformulier Buitenland (categorie Formulieren) in te vullen voor de nieuwe situatie. Wij beoordelen de situatie en koppelen de uitkomst per e-mail of brief aan u terug.

Tussentijds overstappen

U kunt door het jaar heen overstappen naar een andere verzekeraar. U sluit dan via uw nieuwe werkgever een collectieve verzekering af bij de nieuwe verzekeraar. Stapt u - aansluitend aan uw beëindigd dienstverband - over? Geef dit dan binnen 30 dagen na beëindiging van het dienstverband aan ons door.

Advies van Aon

Wilt u voorafgaand aan uw uitdiensttreding persoonlijk advies over de wijziging van uw verzekeringspakket, geef dat dan aan ons door en maak een afspraak met één van onze adviseurs.