Verlies schadevrije jaren

Op deze pagina leggen wij u uit in welke situaties u schadevrije jaren verliest en uw schade dus invloed heeft op uw no-claim.

Schadevrije jaren

Schadevrije jaren bouwt u op gedurende de looptijd van uw verzekering. Voor elk verzekeringsjaar dat u geen schade claimt, krijgt u één schadevrij jaar. Hierdoor klimt u op de zogenoemde bonus-malusladder; die bepaalt de hoogte van uw no-claimkorting.

Op uw polisblad ziet u op welke trede van de ladder u staat, en welke bonuskorting of malustoeslag daarbij hoort. In Mijn Omgeving kunt u bovendien de bonus-malusladder en de gevolgen bij verlies van schadevrije jaren bekijken.

Wanneer verliest u geen schadevrije jaren?

Een schade heeft geen invloed op de no-claim als wij de door ons betaalde schade volledig kunnen verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker. 
U verliest ook geen schadevrije jaren als de schade is ontstaan door één van de volgende oorzaken:

 • Brand;
 • Ontploffing en blikseminslag;
 • Breuk van autoruiten (niet ontstaan door botsing);
 • Storm, overstroming, hagel, aardbeving, vulkaanuitbarsting, lawine, vallende stenen, instorting of aardbeving;
 • Inbraak en/of diefstal, joyriding en verduistering;
 • Botsing met vogels of loslopende dieren, als de schade direct door die botsing zelf is ontstaan;
 • Aanrijding met een fietser of voetganger waarbij u geen enkele schuld hebt aan het gebeurde;
 • Relletjes;
 • Geraakt worden door (delen van) luchtvaartuigen of voorwerpen die daaruit vallen;
 • Schade die ontstaat als de auto voor transport onder de hoede is van een transportbedrijf.

Wanneer verliest u wel schadevrije jaren?

U verliest schadevrije jaren als u:

 • zelf een schade veroorzaakt en uw verzekeraar moet een schadevergoeding aan de tegenpartij betalen
 • schade aan uw eigen auto of motor hebt door een schade die u zelf hebt veroorzaakt en u laat die schade door uw verzekeraar betalen
 • schade aan uw eigen auto of motor hebt door een onbekend gebleven dader en u laat die schade door uw verzekeraar betalen

U kunt ook besluiten dat u de schade zelf betaalt. Dat kunt u overwegen als de schade minder is dan de premie die u moet bijbetalen door de terugval.

Hoe kunt u een schade voor eigen rekening nemen?

Schade aan uw eigen voertuig
Als u alleen schade aan uw eigen voertuig hebt, kunt u natuurlijk meteen zelf kiezen om geen beroep op uw verzekering te doen. Als u een schatting van het schadebedrag hebt, is één telefoontje naar ons voldoende. U krijgt van ons een advies of het verstandig is om de schade te claimen danwel voor eigen rekening te nemen.

Schade aan ander voertuig, fietser, voetganger of wegmeubilair
Als er (ook) een tegenpartij is die we moeten schadeloos stellen, kan die zelfstandig de schade bij ons claimen. Meld een dergelijke schade in ieder geval altijd aan.
Tot drie maanden nadat we de schade hebben afgewikkeld, kunt u alsnog ervoor kiezen om de schade terug te betalen en dus voor eigen rekening te nemen.

Claimen of voor eigen rekening nemen?
Bel de Aon Schadedesk op (040) 261 18 04 voor een berekening en een advies.