Pensionering

Met pensioen

Als u met pensioen gaat verandert er veel voor u. Gelukkig kunt u ook na uw pensioen uitstekend en vertrouwd bij IAK Verzekeringen verzekerd blijven.

Uw pensionering kan gevolgen hebben voor uw zorgverzekering. Stel ons daarom schriftelijk of per e-mail op de hoogte per welke datum u met pensioen gaat. Wij informeren u per brief over de eventuele veranderingen die voor u van toepassing zijn.


Woonachtig in het buitenland en met pensioen

Als u in het buitenland woont hebt u vanaf dat moment mogelijk geen recht meer op een Nederlandse zorgverzekering en moet u zich in uw woonland te verzekeren. Om dit te kunnen beoordelen vragen wij u om een formulier Toetsing verzekeringsplicht Zvw in te vullen voor de nieuwe situatie. Wij beoordelen uw nieuwe situatie en informeren u over de uitkomst.


Advies van IAK

Geef uw pensionering met dit formulier aan ons door. Wij bekijken dan de eventuele gevolgen voor uw verzekeringen en nemen daarover indien nodig contact met u op. Mocht u vooraf persoonlijk advies wensen over de splitsing en/of wijzigingen van uw verzekeringspakket, maak dan een afspraak met één van onze adviseurs.