Overstappen zorgverzekering

Overstappen per 1 januari

U kunt uw zorgverzekering in principe maar één keer per jaar opzeggen, namelijk per 1 januari. In een aantal gevallen kunt u ook door het jaar heen opzeggen of overstappen.


Overstappen door het jaar heen

U wordt 18 jaar

Op de eerste dag van de maand nadat u 18 wordt stapt u over. Lees meer

U verandert van werkgever

Belangrijk is dat u van uw huidige collectieve verzekering overstapt naar een nieuwe collectieve verzekering. Misschien heeft uw nieuwe werkgever ook een collectieve regeling via IAK. Stapt u over? Geef dit dan binnen 30 dagen na beëindiging van het dienstverband aan ons door. Wilt u hier meer over weten? Bel met onze medewerkers via (040) 261 18 88 of stuur een e-mail.

U verhuist naar het buitenland

Bij wonen en werken in het buitenland bepaalt de persoonlijke situatie of u in Nederland verzekerd blijft voor zorgkosten. Lees meer

Detentie

Tijdens detentie wordt de basisverzekering geregeld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice op (040) 261 18 88.


Wordt de medische machtiging van mijn vorige verzekeraar overgenomen?

Voor vergoedingen uit de basisverzekering hoeft u niet opnieuw toestemming te vragen. Wij nemen de machtiging over. U moet de goedkeuring van de vorige verzekeraar naar ons opsturen, zodat we deze in onze administratie kunnen vastleggen.

Gaat het om een vergoeding uit de aanvullende verzekering waar vooraf toestemming voor nodig is? Dan is het nodig om een nieuwe medische machtiging aan te vragen bij ons.

Ontvangt u kraamzorg via uw vorige verzekeraar?

Die kraamzorg kunt u natuurlijk gewoon blijven ontvangen als u overstapt. Geef het wel even aan ons door zodat we dit kunnen opnemen in de administratie. Meer hierover vindt u op onze pagina over kraamzorg.


Hebt u hulpmiddelen in bruikleen via uw vorige verzekeraar?

In de meeste gevallen neemt Aon de bruikleenafspraak over van de vorige verzekeraar, want dat is voor u het makkelijkst. Geef het s.v.p. wel even door aan onze klantenservice.

Hebt u een hulpmiddel in eigendom?

Dan hoeft u niets te doen. Wanneer het hulpmiddel niet goed meer is kunt u via uw leverancier een nieuw hulpmiddel regelen. Als er een goedkeuring vooraf nodig is dan regelt de leverancier dit voor u.

Maakte u bij uw vorige verzekeraar gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de zorgverzekering?

Als uw toekenningsverklaring nog geldig is, nemen wij deze over tot maximaal de vermelde einddatum van de indicatie. U moet deze naar ons opsturen.

  • Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk.
  • De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert. Wij adviseren u om uw toekenningsverklaring te bewaren zolang deze geldig is. Na de overstap zijn verder de voorwaarden uit ons reglement Zvw-pgb van toepassing.