Overlijden

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. Laat ons u helpen met de gevolgen voor de verzekeringen, die door dit overlijden ontstaan.

Inboedelverzekering

Blijft er iemand wonen op het oorspronkelijke adres? Dan raden wij u aan om contact met onze Klantenservice op te nemen, zodat we de inboedelverzekering kunnen aanpassen aan de nieuwe woonsituatie. Als er niemand meer op het adres van de overledene blijft wonen, kan de verzekering nog maximaal 9 maanden doorlopen.

Woonhuisverzekering 

Hetzelfde geldt voor de woonhuisverzekering. Blijft er niemand wonen op het adres van de overledene, dan kan de woonhuisverzekering maximaal 9 maanden doorlopen.

Beperkte dekking als uw woning leeg staat

Is uw woning 6 maanden achter elkaar onbewoond? Dan is schade door diefstal en/of vandalisme alleen verzekerd na inbraak. 
Is de woning na 6 maanden nog steeds onbewoond? Dan is uw woning en inboedel alleen verzekerd voor schade door brand, explosie, directe blikseminslag, storm, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen.

Motorrijtuig

Laat de overledene een auto, motor of bromfiets na, dan mogen de erfgenamen bepalen of ze dit voertuig willen houden of verkopen. Het kentekenbewijs moet binnen 5 weken op naam van de nieuwe eigenaar worden overgeschreven, dit geldt ook als de partner de nieuwe eigenaar wordt.

Overlijden melden

Geef het overlijden met dit formulier aan ons door. Wij bekijken dan de eventuele gevolgen voor uw schadeverzekeringen (Privé Pakket) en nemen daarover indien nodig contact met u op.

Zorgverzekering

Woonde de overleden persoon in Nederland?
U hoeft zijn/haar zorgverzekering dan niet op te zeggen. Geef het overlijden binnen 5 dagen door aan de gemeente. Wij beëindigen de zorgverzekering automatisch, zodra wij het overlijdensbericht ontvangen van de gemeente. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken.

Woonde de overledene in het buitenland?
Stuur ons dan een kopie van de rouwkaart of een akte van overlijden, zodat wij de polis kunnen beëindigen.

Woonde de overleden persoon alleen?
Wij stellen het op prijs als u een correspondentieadres en verdere contactgegevens aan ons doorgeeft.

Wat gebeurt er met de zorgpolis?

  • De verzekering van de overledene wordt beëindigd op de overlijdensdatum. De premie die te veel betaald is betalen wij aan u terug. Ook het eigen risico zal pro rata worden berekend en eventueel worden verrekend of terugbetaald.
  • Is de overleden persoon de hoofdverzekerde van een zorgpolis met meerdere verzekerden? Dan wordt de partner of het oudste kind de nieuwe hoofdverzekerde van de zorgpolis.
  • Afhankelijk van de collectieve afspraken met de werkgever van de overledene, wordt eventueel de collectiviteit voor de overgebleven gezinsleden aangepast.

Advies van Aon

Wilt u graag persoonlijk advies over het voortzetten van uw verzekeringspakket? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs.