Overlijden

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. Wij helpen u graag met het regelen van de verzekeringen.

Advies van IAK

Geef het overlijden met dit formulier aan ons door. Wij bekijken dan de eventuele gevolgen voor uw verzekeringen en nemen daarover indien nodig contact met u op.

Wilt u eerst persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs.

De inboedelverzekering

Blijft er iemand wonen op het oorspronkelijke adres? Dan raden wij u aan om contact met onze Klantenservice op te nemen, zodat we de inboedelverzekering kunnen aanpassen aan de nieuwe woonsituatie. Als er niemand meer op het adres van de overledene blijft wonen, kan de verzekering nog maximaal 9 maanden doorlopen.

De woonhuisverzekering 

Hetzelfde geldt voor de woonhuisverzekering. Blijft er niemand wonen op het adres van de overledene, dan kan de woonhuisverzekering maximaal 9 maanden doorlopen.

Beperkte dekking als uw woning leeg staat

Is uw woning 6 maanden achter elkaar onbewoond? Dan is schade door diefstal en/of vandalisme alleen verzekerd na inbraak. 
Is de woning na 6 maanden nog steeds onbewoond? Dan is uw woning en inboedel alleen verzekerd voor schade door brand, explosie, directe blikseminslag, storm, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen.

Motorrijtuig

Laat de overledene een auto, motor of bromfiets na, dan mogen de erfgenamen bepalen of ze dit voertuig willen houden of verkopen. Het kentekenbewijs moet binnen 5 weken op naam van de nieuwe eigenaar worden overgeschreven, dit geldt ook als de partner de nieuwe eigenaar wordt.

Zorg

U hoeft de zorgverzekering van de overledene niet op te zeggen. Geef het overlijden binnen 5 dagen door aan de gemeente. Wij beëindigen de zorgverzekering automatisch, zodra wij het overlijdensbericht ontvangen van de gemeente. Dan hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

Wat gebeurt er met de zorgpolis?

De verzekering van de overledene wordt beëindigd op de overlijdensdatum. De premie die teveel betaald is betalen wij aan u terug.

Is de overleden persoon de hoofdverzekerde van een zorgpolis met meerdere verzekerden? Dan wordt de partner of het oudste kind de nieuwe hoofdverzekerde van de zorgpolis.

Woonde de overledene in het buitenland? Dan bent u verplicht om een kopie van de rouwkaart of een akte van overlijden naar ons te sturen.

Daarnaast stellen wij het op prijs als u bij het overlijden van een alleenstaande ook een correspondentieadres aan ons doorgeeft.