Klanttevredenheid cijfer

Klachten zorgverzekering

U kunt ervan uitgaan dat we alles rondom uw zorgverzekering goed regelen. Toch kan het voorkomen dat niet alles naar wens is. Wij horen het graag als u klachten en/of suggesties hebt. Neemt u in zo’n geval direct contact met ons op. Hieronder leest u hoe u dit het beste kunt doen en hoe u een klacht indient.


Tips bij het indienen van een klacht:

  • Geef zo precies mogelijk aan waar u ontevreden over bent en wat volgens u de beste oplossing zou zijn.
  • Stuur alle relevante stukken mee.
  • Stuur geen originele stukken met uw klacht mee; u kunt ze namelijk zelf nog nodig hebben.
  • Zet altijd uw naam, adres en de datum in uw brief of e-mail. We kunnen uw klacht dan snel behandelen. Zet onderaan een brief ook uw handtekening.

Hoe dient u een klacht in?

Vul het klachtenformulier in,

of meld uw klacht per post:
IAK Verzekeringen, t.a.v. Zorgklachten
Postbus 90165
5600 RV Eindhoven


Meer informatie over het indienen van een klacht?

Wilt u meer informatie over de verschillende soorten klachten die u kunt hebben en hoe deze worden afgehandeld?
Lees dan de brochure: ‘Hebt u een klacht?’.


Wat doen wij met uw klacht?

Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna uw klacht in behandeling wordt genomen door een persoonlijke klachtencoördinator. Hij/zij overlegt voor u met de betreffende afdeling hoe wij de klacht voor u op kunnen lossen. U ontvangt uiterlijk binnen twee weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan informeren wij u hierover.


Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ)

Slagen wij er naar uw mening niet in om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen? Dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). De SKGZ is onafhankelijk en onpartijdig.

SKGZ
Postbus 291
3700 AG Zeist
Telefoon: (088) 900 69 00
Internet: www.skgz.nl

Onlinegeschillenbeslechting (EU)

Online verkopen van goederen en diensten valt onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform.

Hebt u vragen of opmerkingen?

Stuurt u deze naar info@iak.nl. Wij staan open voor uw mening en beantwoorden uw vragen graag.