Klanttevredenheid cijfer

Klachten IAK Privé Pakket

U kunt ervan uitgaan dat we alles rondom uw IAK Privé Pakket goed regelen. Toch kan het voorkomen dat niet alles naar wens is. Wij horen het graag als u klachten en/of suggesties hebt. Neemt u in zo’n geval direct contact met ons op. Hieronder leest u hoe u dit het beste kunt doen en hoe u een klacht indient.


Tips bij het indienen van een klacht:

  • Geef zo precies mogelijk aan waar u ontevreden over bent en wat volgens u de beste oplossing zou zijn.
  • Stuur alle relevante stukken mee.
  • Stuur geen originele stukken met uw klacht mee; u kunt ze namelijk zelf nog nodig hebben.
  • Zet altijd uw naam, adres en de datum in uw brief of e-mail. We kunnen uw klacht dan snel behandelen. Zet onderaan een brief ook uw handtekening.

Hoe dient u een klacht in?

Vul het klachtenformulier in,

of meld uw klacht per post:
IAK Verzekeringen, t.a.v. Klacht Particuliere Schadeverzekeringen
Postbus 90165
5600 RV Eindhoven

Wat doen wij met uw klacht?

Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna uw klacht in behandeling wordt genomen door een persoonlijke klachtencoördinator. Hij/zij overlegt voor u met de betreffende afdeling hoe wij de klacht voor u op kunnen lossen. U ontvangt uiterlijk binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan informeren wij u hierover.


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Slagen wij er naar uw mening niet in om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen? Dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). KIFID is onafhankelijk en onpartijdig.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (0900) 355 22 48
Internet: www.kifid.nl

Onlinegeschillenbeslechting (EU)

Online verkopen van goederen en diensten valt onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform.

Hebt u vragen of opmerkingen?

Stuurt u deze naar info@iak.nl. Wij staan open voor uw mening en beantwoorden uw vragen graag.