Klachtenprocedure

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch verloopt onze dienstverlening soms niet helemaal zoals u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

Wat doet Aon met uw klacht?

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over Aon. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna uw klacht in behandeling wordt genomen door een persoonlijke klachtencoördinator. Hij/zij overlegt voor u met de betreffende afdeling hoe wij de klacht voor u op kunnen lossen. U ontvangt uiterlijk binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan informeren wij u hierover.

Waar kunt u terecht?

U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

 • Via e-mail
  U kunt uw klacht via e-mail insturen naar klachten@aon.nl of indien uw klacht gaat over uw zorgverzekering naar zorgklachten@aon.nl.
 • Uw eigen contactpersoon
  U kunt altijd contact opnemen met uw contactpersoon. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en adequaat worden opgelost.
 • Schriftelijk
  U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:
  Aon Nederland cv
  Postbus 518
  3000 AM Rotterdam
 • Internet
  Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren. U kunt dit doen via ons online klachtenformulier.

Bent u nog niet tevreden?

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door Aon. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij:

Klachteninstituut Financiële dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 070-333 89 99
www.kifid.nl

Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw klacht met betrekking tot de uitvoering van uw zorgverzekering, dan kunt u met uw klacht terecht bij:

Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen (SKGZ)
Postbus 291
3700 AG Zeist
Telefoon 030 698 83 60
www.skgz.nl

Meer informatie over de klachtenprocedure van de zorgverzekering vindt u in deze klachtenbrochure Aon Zorgverzekering.