Schade melden

Schriftelijk

Hebt u schade gehad?

U kunt de schade natuurlijk ook schriftelijk melden.

Verstuur het ingevulde formulier naar:

IAK Schadeservice Particulier
Postbus 90165
5600 RV Eindhoven

Zodra u de schade hebt gemeld, gaan onze schadebehandelaars die beoordelen. Soms laten wij eerst een onafhankelijk schade-expert de schade opnemen. Dat is afhankelijk van het soort schade en de omvang van de schade. Als de schade onder de dekking van uw polis valt, betalen wij de schade uit, eventueel na aftrek van een eigen risico (als dat van toepassing is).