Overstappen zorgverzekering

Overstappen per 1 januari

U kunt uw zorgverzekering in principe maar één keer per jaar opzeggen, namelijk per 1 januari. In een aantal gevallen kunt u ook door het jaar heen opzeggen of overstappen.


Overstappen door het jaar heen

U wordt 18 jaar

Op de eerste dag van de maand nadat u 18 wordt stapt u over. Lees meer

U verandert van werkgever

Belangrijk is dat u van uw huidige collectieve verzekering overstapt naar een nieuwe collectieve verzekering. Misschien heeft uw nieuwe werkgever ook een collectieve regeling via IAK. Stapt u over? Geef dit dan binnen 30 dagen na beëindiging van het dienstverband aan ons door. Wilt u hier meer over weten? Bel met onze medewerkers via (040) 261 18 88 of stuur een e-mail.

U verhuist naar het buitenland

Bij wonen en werken in het buitenland bepaalt de persoonlijke situatie of u in Nederland verzekerd blijft voor zorgkosten. Lees meer

Detentie

Tijdens detentie wordt de basisverzekering geregeld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice op (040) 261 18 88.


Ontvangt u kraamzorg via uw vorige verzekeraar?

Die kraamzorg kunt u natuurlijk gewoon blijven ontvangen als u overstapt. Geef het wel even aan ons door via dit formulier zodat we dit kunnen opnemen in de administratie.


Hebt u hulpmiddelen in bruikleen via uw vorige verzekeraar?

Geef dit aan ons door met dit formulier. In de meeste gevallen neemt IAK de bruikleen over van de vorige verzekeraar, want dat is voor u het makkelijkst.