Privacy Statement

IAK Verzekeringen B.V. gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: voor onder meer marketingactiviteiten en om u zo goed mogelijk te informeren. IAK Verzekeringen B.V. verstrekt uw persoonlijke gegevens en e-mailadres niet aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Zie voor uitgebreide informatie onze pagina privacyverklaring