IAK verlengt samenwerking met Achmea voor zorgverzekeringen

Eindhoven, juni 2016

Het Eindhovense intermediair- en volmachtbedrijf IAK Verzekeringen, heeft de volmachtovereenkomst voor zorgverzekeringen met Achmea tot 2022 verlengd. Met deze verlenging versterkt IAK haar positie in de zorgverzekeringsmarkt. In Achmea heeft IAK al jaren een grote en professionele partner in zorg-, inkomens- en schadeverzekeringen, waardoor IAK een rotsvast vertrouwen in de toekomst blijft houden.

Blijvende toegevoegde waarde

Jan Willem Evers, verantwoordelijk voor de zorgverzekeringen van Avéro Achmea en Zilveren Kruis: “IAK slaagt erin de toegevoegde waarde van het distributiekanaal te behouden en te verbeteren. Zowel met het volmachtbedrijf als met het adviesbedrijf.” 
IAK heeft de afgelopen jaren onder meer flink ingezet op productinnovatie en (online) dienstverlening. Het IAK Uniek zorgpakket is daarvan een resultaat, samen met de ontwikkeling van een nieuwe online klantomgeving. Daarnaast heeft IAK zich als volmacht bewezen door onder meer een hooggewaardeerde service van gedegen kwaliteit. “Aspecten die onze gezamenlijke collectiviteiten en hun werknemers zeer waarderen.”, aldus Evers. 

Waardevol distributiekanaal

Volgens Frank Kraakman, algemeen directeur IAK, blijft het bieden van maatwerk in voorwaarden en vergoedingen van belang. “Wij zijn als organisatie heel flexibel en kunnen goed inspelen op de individuele behoeften van werkgevers. Denk daarbij aan de combinatie van zorg- met inkomensverzekeringen en terugdringing van verzuim door het maken van risico-inventarisaties rondom duurzame inzetbaarheid. Dit zijn elementen waardoor wij interessant blijven voor werkgevers. Onze collectieve zorgverzekering bieden we aan bij ruim 1.000 werkgeverscollectiviteiten, variërend van regionale MKB-bedrijven tot landelijke, beursgenoteerde, ondernemingen. Veel van deze bedrijven zijn al lang verbonden met IAK. Wij adviseren en bemiddelen daarnaast ook voor particulieren en werken daarvoor samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Dit maakt onze klantportefeuille tot een waardevol distributiekanaal voor verzekeraars. Daar is ook Achmea van overtuigd.”.