Klanttevredenheid cijfer

Algemene voorwaarden

Wanneer u een voorstel indient gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden voor sponsoring vanuit het IAK Fonds:

 • Uw goede doel of initiatief moet een duidelijke bijdrage leveren aan het algemeen maatschappelijk belang. Uw aanvraag wordt getoetst door de afdeling Communicatie. U ontvangt altijd persoonlijk bericht. Ook wanneer uw verzoek afgewezen wordt.
 • Kleinere en lokale initiatieven hebben voorrang op grote en landelijke initiatieven en initiatieven die in het buitenland plaatsvinden.
 • Klanten van IAK hebben voorrang op niet-klanten van IAK Verzekeringen.
 • IAK selecteert ieder kwartaal vijf goede doelen. Deze doelen plaatsen wij op onze website.
 • Gedurende twee weken kan op deze goede doelen gestemd worden. Het doel dat aan het einde van de periode de meeste stemmen heeft, ontvangt een waardecheque t.w.v. maximaal € 1.000,- (incl. BTW). De einddatum van de stemperiode wordt gepubliceerd op onze website.
 • Het geld wordt als symbolische cheque overhandigd. De rekeningen ter realisatie van het goede doel worden naar IAK gestuurd. IAK betaalt de factuur rechtstreeks om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste wijze wordt besteed.
 • Wanneer uw goede doel wint wordt daarover gecommuniceerd binnen de (social media) kanalen van IAK Verzekeringen. Met het indienen van de sponsoraanvraag gaan u en de betrokkenen akkoord om hier medewerking aan te verlenen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte informatie over het goede doel.
 • Over de uitslag van de sponsoractie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelnemers die naar het oordeel van IAK misbruik maken van de sponsoractie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 • IAK behoudt zich het recht voor om de sponsoractie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op deze website.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door IAK.
 • Door deelname aan de sponsoractie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden.
 • Inlichtingen, vragen of klachten over deze actie kunnen schriftelijk of per email worden gesteld. Stuur uw verzoek of klacht per post naar IAK Verzekeringen B.V. of per e-mail.

Voldoet uw sponsoraanvraag aan de voorwaarden?

Aanvraag indienen