kostenbewustzijn: inzicht in eigen risico en zorgkosten

Voortaan meer inzicht in uw eigen risico en zorgkosten

Voortaan hebt u een beter inzicht in de status van uw eigen risico en uw zorgkosten. In Mijn IAK ziet u hoeveel eigen risico u hebt verbruikt en hoeveel u nog over hebt. U ziet voortaan ook wie de zorgaanbieder is en om wat voor behandeling het gaat. Zo weet u wat uw behandelingen kosten en wat u daarvan vergoed krijgt.

Meer inzicht in de status van uw eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt. In Mijn IAK bij het tabblad Mijn zorgkosten (via zorgberichten) ziet u voortaan in één oogopslag hoeveel eigen risico u al verbruikt hebt en wat u nog aan eigen risico over hebt. 

Hebt u naast het verplicht eigen risico gekozen voor een extra vrijwillig eigen risico? Dan zijn de bedragen van het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico bij elkaar opgeteld. Zo hebt u altijd optimaal inzicht in de stand van uw totale eigen risico en komt u niet voor verrassingen te staan.

Meer inzicht in uw zorgkosten

In Mijn IAK vindt u voortaan de declaraties die u zelf hebt ingediend, maar ook de declaraties die IAK direct van uw zorgaanbieder heeft ontvangen. Bijvoorbeeld van uw ziekenhuis of de kosten die uw huisarts in rekening brengt omdat u ingeschreven bent bij de praktijk. U ziet niet alleen het type zorg en de gedeclareerde kosten, maar ook wie de zorgaanbieder is en om wat voor behandeling het gaat. Zo ziet u wat uw behandelingen kosten en wat u daarvan vergoed krijgt. Daardoor kunt u beoordelen of u voldoende verzekerd bent en controleren of uw zorgaanbieder de juiste kosten declareert.
Ga naar uw zorgpolis in Mijn IAK

Privacy en bescherming persoonsgegevens bij zorgkosten

Details van uw zorgkosten zoals de behandeling en de zorgaanbieder worden alleen getoond aan degene die de zorg heeft ontvangen, tenzij de verzekerde jonger is dan 16 jaar. Dan kan de hoofdverzekerde deze detailgegevens ook bekijken. Omdat we zeker willen weten dat u degene bent die de detailgegevens mag bekijken, vindt er een extra controle plaats. Voordat u toegang krijgt tot de detailgegevens, vragen wij u om uw mobiele nummer. U ontvangt dan een SMS bericht met daarin een code. Als u deze code correct invult, krijgt u toegang tot de detailgegevens. 

Gebruikt u de IAK app? Dan ontvangt u geen SMS, maar een pushbericht. Na acceptatie kunt u de detailgegevens bekijken.

Let op! Bent u medeverzekerde op de zorgpolis en wilt u uw gedetailleerde zorgkosten bekijken? Dan hebt u een eigen inlogaccount nodig voor Mijn IAK.


Account aanmaken