Waar vindt u ons?

Bezoekadres
Beukenlaan 70
5651 CD Eindhoven

Postadres
Postbus 90165
5600 RV Eindhoven

Contact opnemen

Telefoon 
(040) 261 15 65
ma t/m vr 8:30 - 17:00 uur

Anw-hiaat verzekering

Voor medewerkers van Politie Oost-Brabant

Het is verstandig om stil te staan bij de financiële gevolgen voor uw nabestaanden als u overlijdt. U wilt uiteraard dat uw partner en uw eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.

Inkomen na overlijden

Uw partner krijgt een levenslang partnerpensioen als u overlijdt en uw eventuele kinderen krijgen een wezenpensioen tot een bepaalde leeftijd. Deze pensioenen hebt u opgebouwd omdat u deelneemt aan de pensioenregeling van uw werkgever. U kunt de hoogte van het partner- en/of wezenpensioen terugvinden op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Of dat genoeg is om van rond te komen, is voor iedereen verschillend. Het is verstandig om te bekijken of uw gezin voldoende inkomen heeft als u overlijdt.


Het ANW-hiaat

In enkele gevallen krijgt uw partner na uw overlijden ook nog een uitkering van de overheid. Het recht op deze uitkering wordt verkregen op basis van de Algemene Nabestaanden Wet, de ANW. De kans is reëel dat uw partner niet, of slechts tijdelijk in aanmerking komt voor de ANW-uitkering van de overheid. In dat geval wordt uw partner met een ANW-hiaat geconfronteerd. Heeft uw partner een eigen inkomen, dan zal de ANW-uitkering als gevolg van het inkomen aanmerkelijk lager of zelfs nihil zijn. Tegen dit ANW-hiaat kunt u zich verzekeren. 


Download het aanvraagformulier


Anw-uitkering overheid

Als uw partner een volledige ANW-uitkering van de overheid ontvangt, bedraagt deze € 15.007,- bruto per jaar. Controleer hier of uw partner in aanmerking komt voor een (volledige) ANW uitkering van de overheid.

Wanneer heeft uw partner recht op een ANW-uitkering van de overheid?

Om in aanmerking te komen voor een ANW-uitkering moet uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw partner verzorgt een kind dat jonger is dan 18 jaar; of
 • Uw partner is zwanger; of
 • Uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Als uw partner, na uw overlijden, niet meer aan één van deze voorwaarden voldoet, gaat hertrouwen of samenwonen, dan stopt de ANW-uitkering van de overheid.

Regeling

De Politie Oost-Brabant biedt u de mogelijkheid om via IAK Verzekeringen het ANW-hiaat te verzekeren bij Zwitserleven. Met deze verzekering kunt u voorkomen dat uw partner en eventuele kinderen in financiële moeilijkheden komen. De ANW-hiaat verzekering van de Politie Oost-Brabant biedt het volgende: 
 • U kunt zelf kiezen uit een verzekerd bedrag van 100% of 50% van het wettelijke ANW bedrag (vanaf 2017 is dit € 15.007,44 of € 7.503,72 bruto per jaar). 
 • De uitkering gaat direct in na uw overlijden en uw partner ontvangt deze tot zijn of haar 65-jarige leeftijd. Deze uitkering is dan een vast bedrag en wordt niet meer verhoogd. 
 • De premie is voor uw eigen rekening en wordt maandelijks van uw bruto salaris ingehouden.

Ook uw partner kan gebruik maken van dit aanbod. Dit betekent dat als uw partner overlijdt, u een extra aanvullende uitkering ontvangt. De premie van deze verzekering wordt van uw netto salaris ingehouden.


Deelnemen

U kunt aan de regeling deelnemen als u:

 • gehuwd bent òf 
 • een geregistreerd partnerschap heeft òf
 • langer dan 6 maanden samenwonend bent met een notarieel samenlevingscontract

Premie

De premie voor de ANW-hiaat verzekering is afhankelijk van uw leeftijd op 1 januari of het moment van aanvang deelname. Als u een vrijblijvende premieberekening wilt ontvangen, stuur dan een e-mail met uw geslacht en geboortedatum, evenals het geslacht en de geboortedatum van uw partner.

Wilt u en/of uw partner gebruik maken van de ANW-hiaat verzekering? Download dan het aanvraagformulier. U kunt dit ook opvragen bij de afdeling P&O Politie Oost-Brabant. Als u het formulier hebt ingevuld kunt u dit weer inleveren bij de afdeling P&O.

Gezondheidsverklaring

U hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen. Alleen als het overlijden binnen één jaar na aanmelding plaatsvindt, is het mogelijk dat Zwitserleven onderzoek doet naar de oorzaak van overlijden.

Afmelden voor de ANW-hiaat verzekering is altijd mogelijk.

Ted en Silvia zijn gehuwd en hebben een zoon van 15 jaar. Silvia is 45 jaar en heeft geen inkomen uit arbeid. Na het overlijden van Ted staat Silvia er alleen voor met de opvoeding van hun zoon. Ze had recht op een volledige Anw uitkering van de overheid omdat ze een kind verzorgt jonger dan 18 jaar en geen inkomsten uit arbeid heeft. Daarnaast krijgt ze nabestaandenpensioen. 'Mijn zoon wil graag gaan studeren, maar van het nabestaandenpensioen kan ik het collegegeld niet betalen. Gelukkig hebben wij destijds een Anw-hiaat verzekering afgesloten zodat ik toch genoeg inkomen overhoud.

 • Wettelijke Anw uitkering overheid: € 15.007,-
 • ANW-hiaat verzekering: € 15.007,44

De Anw uitkering van de overheid stopt echter zodra het jongste kind 18 jaar wordt. De vrouw ontvangt dan alleen nog nabestaandenpensioen. De ANW-hiaat verzekering dicht het gat dat hier ontstaat.
Schema anw hiaat