Philips Health Care

Privacy

Tijdens de aanmelding voor Philips Health support vraagt je leidinggevende, HR manager of bedrijfsarts of je toestemming geeft voor onder andere het doorgeven van je NAW-gegevens en zal dit aanvinken op het betreffende aanmeldingsformulier. Dit heeft een aantal redenen:

  • Door mondelinge toestemming te geven ga je akkoord met het feit dat je via Philips Health support doorverwezen wordt voor een interventietraject; 

  • Daarnaast geef je toestemming voor het doorgeven van je NAW-gegevens aan de speciaal voor Philips Health support gecontracteerde zorgverleners. De zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeut of psycholoog) gebruiken deze gegevens om je op te roepen voor een intake, begeleiding- en/of behandelingstraject; 

  • De resultaten van Philips Health support worden nauwkeurig gemeten. Daarvoor heeft IAK/VGZ een aantal gegevens van de gebruikers nodig. Het gaat hierbij om geanonimiseerde gegevens zoals bijvoorbeeld het gemiddeld aantal trajecten en de duur hiervan;

  • Je bent volledig geïnformeerd over wat er met de gegevens gebeurt, welke rapportages worden opgemaakt en wie deze mag ontvangen. Met het ondertekenen van het toestemmingsformulier is je privacy dus maximaal beschermd en geborgd. 

De speciaal voor Philips Health support  gecontracteerde zorgverleners volgen vanzelfsprekend ook de privacyreglementen die zij hebben opgesteld vanuit hun beroepsgroep. Het verzenden van persoonsgegevens door deze zorgverleners naar bijvoorbeeld bedrijfsartsen, huisartsen, werkgevers of andere betrokkenen, gebeurt altijd in overleg. Nadat je met die gegevensverwerking hebt ingestemd verstrekt IAK uitsluitend gegevens aan een gecontracteerde zorgverlener om de zorgverlener met je in contact te brengen voor een intake, begeleiding- en/of behandelingstraject. 

De medische gegevens worden nooit aan je werkgever verstrekt, ook niet door de bedrijfsarts.