Philips Health Care

Eigen risico

Een aantal behandelingen binnen Philips Health support bestaat uit zorgkosten die vergoed worden uit je eigen zorg- en/of aanvullende verzekering. Voor 2016 zijn dat de producten: Korte Psychologische Zorg, Intensieve Psychologische Zorg, Intake Fysiek, Korte/Lange Herstelbegeleiding Fysiek en Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie.  

Eigen risico
De kosten die niet vergoed worden op grond van de eigen verzekering(en) van de medewerker komen voor rekening van de werkgever (Philips). Het kan daarom voorkomen dat bij het gebruik van Philips Health support het eigen risico wordt belast.   

Bij de inzet van Korte Psychologische Zorg of een traject Intensieve Psychologische Zorg of MER, kan je eigen risico worden geraakt. Afhankelijk of je deel uitmaakt van de collectieve zorgverzekering van Philips bij IAK Verzekeringen, is de vergoeding van het verplicht eigen risico/eigen bijdrage als volgt geregeld: 

  • IAK Verzekerd
    Bent je collectief verzekerd via IAK dan wordt het verplicht eigen risico van € 385,- (2016) door IAK vooraf gecompenseerd. Dit betekent dat je wel de nodige zorg ontvangt maar geen verplicht eigen risico betaalt. 

  • Niet IAK Verzekerd 
    Bent je niet collectief verzekerd via IAK dan wordt het verplicht eigen risico van € 385,- (2016) niet door IAK gecompenseerd. 

  • Vrijwillig eigen risico 
    Naast het verplicht eigen risico kun je ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De kosten voor het vrijwillig eigen risico worden dan niet gecompenseerd.