Philips Health Care

Application

It’s in everyone’s interest that you receive quick and competent medical care. Even if you have not called in sick yet, or if you just think you may have a medical problem, you may be eligible for help of Philips Health support.

How can I apply for Philips Health support?

You can only be referred to Philips Health support by your company doctor, HR Manager or line manager. They have the necessary application forms. But you can also play an active role yourself: if you have a problem, approach one of these people as soon as possible. An application form and a permission form must be completed for each referral and sent to the Zorgadvies department. This department will then ensure that the appropriate modules are put in motion.

Application form

Besides the general Application form Philips Health support there's also an Application form  IAK Philips Mediation Health support and an Application form Group training Philips Health support. These forms are available in Dutch language. Your line manager, HR manager or company doctor will fill in the necessary forms on your behalf.

Permission

If you use one of the Philips Health support services, your manager, HR manager or company doctor will ask you during the intake session for your permission to include the transfer of your name and address. If you agree, you give permission for passing your name and address data to the care provider. Your manager, HR manager or company doctor will sign a button at the application form.

Intervention

On reception of the completed forms IAK will make sure that the health support process is initiated. Your care provider (such as a psychologist or physiotherapist) will invite you for an intake. This intake will take place within a number of business days that is agreed on. Also agreements are made on the maximum number of business days between intake and treatment or guidance itself.


 • Management Coaching (MC)
  Persoonlijk advies aan leidinggevenden en personeelsfunctionarissen over uiteenlopende problemen van of met medewerkers. Zij kunnen gebruik maken van dit product en gesprekken aangaan met de bedrijfsmaatschappelijk werker. Dit product kan ook telefonisch worden afgenomen.

 • Mediation (MED)
  Het zodanig begeleiden van partijen bij arbeidsconflicten dat gezamenlijk een oplossing wordt gevonden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

 • Korte Psychologische Zorg Online (KPZO)
  Psychologische diagnostiek en zorg via internet voor medewerkers met enkelvoudig/matig ernstige problematiek. Internet, of liever het beeldscherm, vervangt het face-to-face aspect in de communicatie tussen medewerker en zorgverlener.

 • Intensieve Psychologische Zorg (IPZ)
  Psychologische diagnostiek en zorg voor medewerkers met meer complexe problematiek en/of multiple diagnosen/stoornissen, waarvoor een groter aantal behandelsessies benodigd is over een langere periode. 

 • Trauma Opvang en Nazorgadvies (TON)
  Opvang bij onverwachte schokkende gebeurtenissen, waardoor het risico op een (blijvend) trauma met verzuim tot gevolg aanzienlijk kan worden teruggebracht. TON is beschikbaar binnen één werkdag voor een afdeling of team, maar er kan indien gewenst zelfs binnen 2 uur (een) bedrijfsmaatschappelijk werker(s) inschakeld worden voor groepsbegeleiding. 

 • Intake Fysiek (IF)
  Voorafgaand aan alle fysieke trajecten vindt een analyse van het gezondheidsprobleem plaats.

 • Korte (Online) Herstelbegeleiding Fysiek (K(O)HF)**
  Behandelen en adviseren van Philips medewerkers met (sub-) acute arbeidsrelevante klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De fysieke belastbaarheid wordt verhoogd, zodat beter met (werk-)belasting kan worden omgegaan.

 • Lange (Online) Herstelbegeleiding Fysiek (L(O)HF)**
  Behandeling, coaching en training over een langere periode aan Philips medewerkers met complexe, arbeidsrelevante klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

 • Werkplek Check-up (Versie light)
  Een éénmalige inventarisatie van de werkplek, de individuele werkmethodiek en de werktechniek van de Philips medewerker met advies ter bevordering van gezond werkgedrag.

 • Werkplek Herstelinstructie Fysiek (WHF)
  Het gaat hier om het aanleren van een gezonde werkhouding, werktechniek en werkstijl, waardoor de Philips medewerker beter in staat wordt gesteld zijn werkbelasting in te schatten en daarmee klachten te voorkomen. 

 • Belastbaarheids Training Fysiek (BTF)
  Een trainingsprogramma met als doel vergroting van de belastbaarheid en voorkoming of vermindering van klachten in de toekomst.

 • Voeding en Beweging (VB)
  Een groepstrainingsprogramma voor Philips medewerkers met overgewicht, gericht op het aanleren van gezonder bewegings- en eetgedrag.

** Binnen Philips Health support  is aan de diensten Korte en Lange Herstelbegeleiding Fysiek de mogelijkheid van gedeeltelijke online begeleiding toegevoegd. Medewerkers hebben hiermee de mogelijkheid om (afhankelijk van de situatie) afwisselend face-to-face of online sessies te volgen.


 • Wachtlijstbemiddeling (WBM)
  Het actief realiseren van een zo kort mogelijke toegangstijd tot het zorgcircuit, door optimaal gebruik te maken van de capaciteit in Nederland en eventueel buitenland.

 • Expertise (EXP)
  Gericht op het vaststellen van de oorzaak van het ziekteverzuim en op basis hiervan geven van de het juiste behandeladvies. Expertise omvat mono- en multidisciplinaire diagnostiek.

De Bedrijfszorg Menukaart bevat diverse producten die alleen ingezet kunnen worden op verzoek van je bedrijfsarts. De producten uit de menukaart bieden aanvullend op het Philips Health support pakket extra mogelijkheden gericht op de gezondheid van de Philips medewerkers. 

 • Budgetcoach (BC)
  Orde in de financiën van de Philips medewerker brengen en handvatten en adviezen aanreiken om weer op het juiste spoor te komen.

 • Mantelzorgcoach (MZC)
  Werkende mantelzorgers begeleiden bij het combineren van werk en zorgtaken zodat hierin een goede balans ontstaat.

 • Dossierscreening Psychosociaal
  Doorlichting van dossiers van Philips medewerkers met arbeidsongeschiktheid, langer dan 6 weken, op grond van psychische problematiek. Het doel hiervan is het voorkomen van de instroom van werknemers in de WIA op grond van psychische klachten.

 • Gedragsmatig Re-integratie programma
  Een re-integratie programma ter verhoging van de fysieke en functionele belastbaarheid voor de Philips medewerker met chronische of steeds terugkerende arbeidsrelevante gezondheidsproblemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Naast fysieke klachten is er doorgaans ook een bijkomend psychosociaal of gedragsmatig probleem.

 • Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER)
  omvat onderzoek, advisering en behandeling van gecombineerde medische (medisch specialistische), paramedische, gedragsweten-schappelijke en revalidatietechnische en/of arbeidsgerelateerde aard. De zorgverlening omvat revalidatie- en/of arbeidsactivering. Door inzet van MER kan worden voorkomen dat medewerkers, bij wie de klachten langer dan 3 maanden bestaan, te lang zijn uitgeschakeld in het arbeidsproces. Je leert om functioneren los te zien van de beperkingen (“leren om de beperking heen te denken en te presteren) en de mentale en fysieke belastbaarheid te verhogen.

Hoe kan ik Menukaart Philips Health support aanvragen? 
Alleen in overleg met je bedrijfsarts kun je doorverwezen worden naar Menukaart Philips Health support. Het aanmeldingsformulier Philips Health Support Menukaart en het toestemmingsformulier Philips Health support is in hun bezit.