Startershypotheek

Als starter op de woningmarkt lijken de kansen steeds kleiner te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verscherpte regelgeving, maar ook aan het beperkt aantal geschikte woningen dat beschikbaar is. Speciaal voor starters zijn er echter verschillende mogelijkheden gecreëerd om de kansen te verhogen.


Speciale startershypotheek

Steeds meer hypotheekverstrekkers komen met producten die rekening houden met de persoonlijke situatie van starters op de woningmarkt. Bijvoorbeeld groeiend inkomen of carrière mogelijkheden.


Ouder-kind lening

Een andere mogelijkheid om op de maandlasten te besparen is door gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden van een ouder-kind lening. Een netto rente van 2% over dit leningdeel behoort zeker tot de mogelijkheden.


Schenking door de ouders

Ouders mogen hun kinderen eenmalig een hoge schenking geven. Daarnaast kunnen ouders ook gebruik maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling om de hypotheeklasten van hun kinderen te verlagen.


Borgstelling door de ouders

De mogelijkheden van een hypotheek kunnen worden verruimd als de ouders borg staan voor de hypothecaire lening. Hierbij zijn de ouders dan mede hoofdelijk aansprakelijk voor het hypotheekbedrag, maar het eigen huis wordt niet meeverbonden aan de hypotheek.


Koopprojecten zoals Slimmer Kopen en Koopgarant

Om de hypotheeklast voor starters te verlagen bestaat de mogelijkheid binnen projecten zoals Slimmer Kopen® met korting een woning te kopen. In ruil voor deze korting bent u verplicht de woning terug te verkopen aan de woningcorporatie als u gaat verhuizen.

Kortom, er zijn verschillende mogelijkheden voor starters op de woningmarkt die het mogelijk maken om een eigen woning te financieren. Onze adviseurs geven u graag uitleg over de verschillende opties en hoe deze in uw persoonlijke situatie passen. Ook helpen zij u graag bij het zoeken naar een geschikte woning.

Korting


€ 250,- korting op hypotheekadvies

Wilt u een afspraak maken voor een hypotheekadvies? U betaalt minder advieskosten als u ons helpt met de inventarisatie en voorbereiding. Als u de gegevens van te voren verstrekt bent u niet alleen goed voorbereid op uw adviesgesprek, u bespaart ook maximaal € 250,- op uw advieskosten.

De gegevens moeten dan wel uiterlijk 2 werkdagen voor het gesprek door de adviseur zijn ontvangen. U ontvangt hiervan een bevestiging en profiteert zo direct van de korting. Zo kan de adviseur zich vóór het gesprek in uw situatie verdiepen en gaat tijdens het gesprek alle aandacht uit naar u en uw persoonlijke wensen en doelstellingen.

Omdat elk advies maatwerk is, verschillen ook de gegevens die wij nodig hebben. Onze adviseurs geven u hier graag een toelichting op. U ontvangt een afspraakbevestiging met een checklist en de gemaakte afspraken. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld conform de privacy wetgeving.

Meer informatie of een adviesgesprek?
Wilt u meer informatie of een kennismakingsgesprek met één van onze erkende financiële planners? Neem dan gerust contact met ons op via (040) 261 15 25 of vul het contactformulier in.


Nationale Hypotheek Garantie


De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt zekerheid en een zeer aantrekkelijke rentekorting op hypotheken, afgesloten om de aankoop van een woning te financieren. Daarnaast is de NHG mogelijk voor een hypotheek voor kwaliteitsverbetering van uw woning.

NHG Nationale Hypotheek GarantieDe zekerheid en rentekorting worden geboden door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van de NHG). Zij staat borg voor de terugbetaling van de hypothecaire lening in het onverhoopte geval u dit zelf, door onvoorziene omstandigheden, niet meer kunt. Hierdoor neemt het risico van de geldverstrekker af en geeft deze een rentekorting die kan oplopen tot 0,7%!

Daarnaast biedt de NHG gratis de Woonlastenfaciliteit (WLF). De WLF is een overbruggingsfaciliteit in de vorm van een aanvullende borgtocht voor geldgevers
in geval van een betalingsachterstand ontstaan door werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid,
echtscheiding of het overlijden van de partner.

Voor het verkrijgen van de NHG toetst de geldverstrekker of de lasten die uit de hypotheek voortkomen overeenkomen met de door de NHG vastgestelde normen voor uw inkomen en verplichtingen. Daarnaast is er een maximaal hypotheekbedrag vastgesteld tot welk de NHG te verkrijgen is. Vanaf 1 juli 2015 mogen de totale kosten voor het verkrijgen van een woning niet meer bedragen dan € 245.000,- . Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Dit betekent dat per 1 juli 2015 de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 231.132,-. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk eveneens € 231.132,-.

Deze NHG-grens is de afgelopen jaar verlaagd. In 2016 zal deze niet verder worden verlaagd.
Vanaf 2017 wordt de NHG-grens gekoppeld aan de ontwikkeling van de gemiddelde huizenprijs.

Meer informatie of een adviesgesprek?
Wilt u weten wat de NHG u te bieden heeft of een adviesgesprek met één van onze erkende financiële planners? Neem dan gerust contact met ons op, op nummer (040) 261 15 25 of vul het contactformulier in.