Onze werkwijze

Wij hebben een heldere adviesstructuur die aansluit op de wet en regelgeving van de AFM. Onze werkwijze tijdens het hypotheektraject is hieronder voor u weergegeven.


Stap 1: Kennismakingsgesprek

Onze werkwijze start met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek luisteren we graag naar uw financiële wensen en doelstellingen. Bovendien zijn we benieuwd wat u van ons als financieel adviseur verlangt. Zowel nu als in de toekomst. Wij vertellen u graag over onze visie op financieel advies en hoe en tegen welke condities wij onze klanten begeleiden bij het optimaliseren van hun financiële zaken. Tijdens dit eerste gesprek maken we kennis en gaan we kijken of er een wederzijdse vertrouwensband is om het adviestraject op te starten.

Door middel van een korte presentatie laat uw adviseur u het gehele adviestraject zien:

  • Financiële analyse van de huidige situatie. Stel, u doet niets. Hoe ziet dan uw netto besteedbaar inkomen eruit in de verschillende scenario’s. Demo van de Financiele Routeplanner.
  • Adviezen uitwerken en de gevolgen hiervan op het besteedbaar inkomen.
  • Vergelijken van aanbieders op premie/rente en voorwaarden.
  • Het regelen en afhandelen van de aanvragen.
  • Jaarlijks onderhoud. Past advies nog wel bij uw situatie.

Na deze presentatie en de kennismaking geeft de adviseur u een opgave van de vergoeding voor dit traject en het onderhoud.


Stap 2: Beeldvorming

Goed inzicht in uw financiële zaken is essentieel voor het nemen van de juiste financiële beslissingen, nu en in de toekomst. Voor deze uitgebreide scan van uw financiële zaken maken wij gebruik van de online Financiële Routeplanner. Hiervan krijgt u de inlogcode. Dit is een uitgebreide rapportage waarin de huidige financiële situatie is vertaald naar netto inkomensstromen in de scenario’s: heden, arbeidsongeschiktheid, pensioen, overlijden en werkloosheid. Deze rapportage is het perfecte startpunt voor het analyseren van de verschillende hypotheekconstructies.


Stap 3: Advies

Als u weet waar u staat kunt u bepalen waarvoor u gaat. Wat zijn uw financiële wensen en doelstellingen? En hoe kunt u die zo optimaal mogelijk bereiken? In het financieel advies werken we dit voor u uit. We bekijken de verschillende oplossingen en wegen deze tegen elkaar af. Het financieel advies brengt alle financiële puzzelstukjes bij elkaar en stemt ze af op uw financiële levenswensen en doelstellingen. Het financieel advies eindigt met een financieel rapport waarin staat omschreven welke zaken u moet regelen om zo optimaal mogelijk uw doelstellingen te halen.


Stap 4: Bemiddeling

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij de implementatie van het advies. Het is belangrijk dat de juiste financiële producten en diensten worden ingezet om uw doelstellingen te realiseren. We hebben jarenlange ervaring met het beoordelen van financiële producten en helpen u dan ook graag bij het selecteren van producten en het analyseren van offertes. Hierbij ontvangen wij geen provisie en andere vergoedingen van banken en verzekeraars.

Bovendien hebben wij een groot netwerk van specialisten zoals, notarissen, accountants, taxateurs en fiscalisten. Daarbij kunnen wij u veel werk uit handen nemen.


Stap 5: Nazorg

Al uw financiële zaken voortaan overzichtelijk bij elkaar: handig, inzichtelijk en simpelweg kostenbesparend. Met de zorg en aandacht van uw persoonlijk financieel adviseur van IAK. Onze serviceprogramma’s zorgen voor actueel en optimaal inzicht in uw financiële situatie. U weet dus altijd precies hoe u ervoor staat en of u uw doelstellingen kunt realiseren. Verandert er iets in uw situatie? Jaarlijks of een keer in de drie jaar heeft u een update gesprek met uw eigen persoonlijk financieel adviseur van IAK. Deze adviseur kent u en uw persoonlijke situatie, staat altijd voor u klaar en beantwoordt uw vragen.

Kortom, Financieel bewust, Financiële Rust, Financieel Welzijn.