Maatwerkhypotheek

Een hypotheek is van veel factoren afhankelijk. Uw persoonlijke situatie is daarin de belangrijkste. Hebt u een vaste baan, bent u al enige tijd bij dezelfde werkgever werkzaam en wilt u een hypotheek die in een juiste verhouding staat tot uw inkomen? Dan zal het redelijk eenvoudig zijn om een hypotheek te regelen. Het wordt anders wanneer uw persoonlijke situatie niet zo standaard is.


Bereken uw maximale hypotheek     

Er zijn tal van persoonlijke situaties te bedenken die niet onder de bovengenoemde standaard vallen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:


Geen permanente verblijfsvergunning

Een hypotheek is een verplichting voor de lange termijn. Sommige hypotheekverstrekkers zijn terughoudend bij het verstrekken van een hypotheek aan personen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Toch blijkt het in deze gevallen vaak wel mogelijk een hypotheek te krijgen.


Een buitenlandse partner

Ook wanneer u een buitenlandse partner hebt die nog geen permanente verblijfsvergunning heeft, kunt u moeite ondervinden met het regelen van een gezamenlijke hypotheek.


Startende zelfstandig ondernemer / dga

Wanneer u korter dan drie jaar als zelfstandig ondernemer werkt, kunnen hypotheekverstrekkers terughoudend zijn bij het verstrekken van een hypotheek. In de meeste gevallen moet u de jaarcijfers van de laatste twee jaar overleggen om uw inkomen aan te tonen. Maar ook als u deze nog niet kunt overleggen, zijn er mogelijkheden.

Zo zijn er natuurlijk veel meer situaties die als 'niet standaard' te betitelen zijn. Ook als uw situatie hierboven niet genoemd is, kan het regelen van een hypotheek mogelijk zijn. IAK Verzekeringen heeft de ervaring en expertise in huis om u te assisteren. Ook als uw persoonlijke situatie niet standaard is. Wij kijken naar de betaalbaarheid nu en in de toekomst, niet in het verleden. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken met een van onze hypotheekadviseurs.

Korting


€ 250,- korting op hypotheekadvies

Wilt u een afspraak maken voor een hypotheekadvies? U betaalt minder advieskosten als u ons helpt met de inventarisatie en voorbereiding. Als u de gegevens van te voren verstrekt bent u niet alleen goed voorbereid op uw adviesgesprek, u bespaart ook maximaal € 250,- op uw advieskosten.

De gegevens moeten dan wel uiterlijk 2 werkdagen voor het gesprek door de adviseur zijn ontvangen. U ontvangt hiervan een bevestiging en profiteert zo direct van de korting. Zo kan de adviseur zich vóór het gesprek in uw situatie verdiepen en gaat tijdens het gesprek alle aandacht uit naar u en uw persoonlijke wensen en doelstellingen.

Omdat elk advies maatwerk is, verschillen ook de gegevens die wij nodig hebben. Onze adviseurs geven u hier graag een toelichting op. U ontvangt een afspraakbevestiging met een checklist en de gemaakte afspraken. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld conform de privacy wetgeving.

Meer informatie of een adviesgesprek?
Wilt u meer informatie of een kennismakingsgesprek met één van onze erkende financiële planners? Neem dan gerust contact met ons op via (040) 261 15 25 of vul het contactformulier in.


Nationale Hypotheek Garantie


De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt zekerheid en een zeer aantrekkelijke rentekorting op hypotheken, afgesloten om de aankoop van een woning te financieren. Daarnaast is de NHG mogelijk voor een hypotheek voor kwaliteitsverbetering van uw woning.

NHG Nationale Hypotheek GarantieDe zekerheid en rentekorting worden geboden door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van de NHG). Zij staat borg voor de terugbetaling van de hypothecaire lening in het onverhoopte geval u dit zelf, door onvoorziene omstandigheden, niet meer kunt. Hierdoor neemt het risico van de geldverstrekker af en geeft deze een rentekorting die kan oplopen tot 0,7%!

Daarnaast biedt de NHG gratis de Woonlastenfaciliteit (WLF). De WLF is een overbruggingsfaciliteit in de vorm van een aanvullende borgtocht voor geldgevers
in geval van een betalingsachterstand ontstaan door werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid,
echtscheiding of het overlijden van de partner.

Voor het verkrijgen van de NHG toetst de geldverstrekker of de lasten die uit de hypotheek voortkomen overeenkomen met de door de NHG vastgestelde normen voor uw inkomen en verplichtingen. Daarnaast is er een maximaal hypotheekbedrag vastgesteld tot welk de NHG te verkrijgen is. Vanaf 1 juli 2015 mogen de totale kosten voor het verkrijgen van een woning niet meer bedragen dan € 245.000,- . Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Dit betekent dat per 1 juli 2015 de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 231.132,-. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk eveneens € 231.132,-.

Deze NHG-grens is de afgelopen jaar verlaagd. In 2016 zal deze niet verder worden verlaagd.
Vanaf 2017 wordt de NHG-grens gekoppeld aan de ontwikkeling van de gemiddelde huizenprijs.

Meer informatie of een adviesgesprek?
Wilt u weten wat de NHG u te bieden heeft of een adviesgesprek met één van onze erkende financiële planners? Neem dan gerust contact met ons op, op nummer (040) 261 15 25 of vul het contactformulier in.