Klanttevredenheid cijfer

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, wordt bekend welke wijzigingen er zijn voor de basis zorgverzekering in 2017. Op dit moment is een aantal wijzigingen bekend en deze delen we graag met u.

Vergoeding voor aantal plastisch chirurgische ingrepen

Vanaf 2017 valt plastische chirurgie voor borstconstructie (in het geval van transgenders en vrouwen die geen natuurlijke aanleg hebben voor borstgroei) onder de basisverzekering. Het is een vereiste dat een behandeling met hormonen geen effect heeft gehad. Andere vergoedingen voor ingrepen van plastische chirurgie zijn ooglidcorrecties bij ernstige gezichtsbeperkingen en besnijdenis bij mannen bij medische noodzaak.

Vergoeding voor tijdelijk verblijf zorginstelling 

Wanneer u na een operatie of behandeling in het ziekenhuis moet herstellen in een zorghotel of verpleeghuis vergoedt de basisverzekering dit.

Fysiotherapie voor etalagebenen in de 2e fase wordt vergoed

Voor mensen met etalagebenen in de 2e fase (vernauwde bloedvaten die pijn in de benen veroorzaken) worden fysiotherapie behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Volgens Zorginstituut Nederland (ZiN) is oefentherapie onder begeleiding meestal effectiever dan behandeling in het ziekenhuis door vaatchirurgie. Patiënten hebben aanspraak op 37 behandelingen verspreid over een jaar, waarbij de eerste 20 behandelingen vergoed worden.

4 jaar langer recht op tandvervanging voor jongeren

Vanaf 2017 komt er recht op een (uitgestelde) behandeling voor jongeren tot en met 22 jaar. Deze hebben dan alsnog recht op het vervangen van blijvende snij- en hoektanden door implantaten. De verandering is doorgevoerd omdat uit de praktijk blijkt dat het vervangen tot 18 jaar vaak niet mogelijk is doordat de kaak nog niet volgroeid is. Voorwaarde is dat het verlies of geheel ontbreken van de tand voor het 18e levensjaar is ontstaan en de implantaten niet zijn aangelegd of door een ongeval geheel ontbreken.

Werelddekking voorlopig nog niet uit de basisverzekering 

Het plan van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de werelddekking uit de basisverzekering te halen is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws besproken. Het is voorlopig van de baan omdat veel partijen in de Tweede Kamer er weinig heil in zien. Zij vinden dat het teveel gedoe kost en te weinig besparing oplevert. De discussie wordt ongetwijfeld nog vervolgd.