Klanttevredenheid cijfer

Wet Pensioencommunicatie

Met ingang van 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie van kracht. Wij leggen u in het kort uit wat het doel is van deze wetgeving, welke eisen de wet stelt en wat dit voor u als werkgever betekent.

Doel van de Wet Pensioencommunicatie

Deze wet heeft als doel dat uw werknemer:

 • weet hoeveel pensioen hij/zij kan verwachten;
 • kan nagaan of dit voldoende is;
 • hij/zij iets kan of moet doen om het pensioen te verbeteren;
 • zich bewust is van de risico’s en kosten van uw pensioenregeling.

Belangrijkste gevolgen voor de werkgever

De werkgever krijgt meer verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie. Er rust een wettelijke zorgplicht op hem. De werkgever moet ervoor zorgen dat medewerkers zodanig worden geïnformeerd dat er geen onjuiste verwachtingen worden gewekt. Als blijkt dat er niet is voldaan aan de wettelijke informatieplicht, is het mogelijk dat u als werkgever daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen:
 • Van u als werkgever wordt verwacht dat u zowel (basis-)kennis heeft over uw eigen pensioenregeling als over pensioenen in het algemeen;
 • U bent, als werkgever, verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van relevante gegevens bij de pensioenuitvoerder(s);
 • U bent voor medewerkers het eerste aanspreekpunt voor pensioenvragen. Zowel bij indiensttreding, als tijdens het dienstverband en bij uitdiensttreding.

Rol van de pensioenuitvoerder

De pensioenuitvoerder moet nu al zorgen voor een tijdige en duidelijke communicatie over pensioen. Ook mag zij er nu al voor kiezen om informatie digitaal te verzenden. Per 1 januari 2016 zorgt de pensioenuitvoerder voor:

 • Een vereenvoudigd en verkort Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit is een jaarlijks overzicht dat de medewerkers ontvangen;
 • Meer mogelijkheden voor digitale communicatie en het verstrekken van basisinformatie over uw pensioenregeling via de website van de uitvoerder.

Ook krijgt het Pensioenregister per 1 januari 2016 meer functionaliteiten en geeft daardoor meer inzicht in de koopkracht en de risico’s van het toekomstig pensioen. Daarnaast vervangt de verzekeraar uiterlijk per 1 juli 2016 de huidige startbrief voor het "Pensioen 1-2-3". Dit document biedt uw nieuwe medewerker gelaagde informatie: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3).

Pensioenkaart 1-2-3

Er wordt van u verwacht dat u zorgt voor pensioencommunicatie bij belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde life events). Deze kaart geeft aan bij welke life events pensioencommunicatie noodzakelijk is en welke actie u moet ondernemen.

Wat kan IAK voor u betekenen?

Wij hebben naast relatiebeheerders, productspecialisten en consultants ook pensioenvoorlichters in dienst. Zij hebben ervaring in het persoonlijk informeren van de medewerkers van onze klanten over de pensioenregeling. Onze pensioenvoorlichters zorgen ervoor dat uw nieuwe medewerker op de hoogte is van de belangrijkste onderwerpen van uw pensioenregeling. Medewerkers zijn hierdoor direct juist geïnformeerd en kunnen vragen stellen aan een specialist.

Wij kunnen u ook ondersteunen met andere zaken rondom het pensioen, zoals:

 • een basiscursus of presentatie over pensioen aan degene(n) die binnen uw onderneming de pensioenzaken verzorgt;
 • periodiek een presentatie verzorgen voor uw medewerkers over (recente) pensioenonderwerpen. Bijvoorbeeld uitleg over het Uniform Pensioen Overzicht;
 • schriftelijke informatie over uw pensioenregeling, bijvoorbeeld voor uw intranet of personeelshandboek;
 • uitbreiding van onze pensioenvoorlichting met bijvoorbeeld persoonlijke spreekuren voor uw medewerkers of voor financiële coaching in overleg met uw consultant.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of persoonlijke pensioeninformatie van onze voorlichters? Neem dan contact met ons op via (040) 26 11 805 of vul het contactformulier in.


Contactformulier